Nogayşa 04/2022: MARAZ BİZGE RAHMET BOLGAN (8)

Bu yuma em “MARAZ BİZGE RAHMET BOLGAN” baresinde habarlasamız...

1886493
Nogayşa 04/2022: MARAZ BİZGE RAHMET BOLGAN (8)

Nogayşa 04/2022: MARAZ BİZGE RAHMET BOLGAN (8)

Nav barede aytılgan

Manelerdiñ bîr kesegin  

Biz em sizge aytamız: 

 

Onbirinşi Dari:

Ey sabırsız maraz qardaş,     

Maraz azir bîr muñınlıqtı,

Saga bergeni qasında, 

Baslaganı vaqıttan  

Nav zamanga kelgeşe

Neşe manevî damdi    

Endi saga tättirgen.

 

Nege dese avruvlı      

Vaqıtların ötip ketken...

Marazlı vaqıtların   

Senden ozup ketken sebep,    

Artta qalgan dämi bolgan!

 

Ol avrıvlı allerin,   

Sosı maraz vaqıtların  

Senden erek qalganga,   

Äli seni süyündürgen.    

 

Ayriyeten artında, 

Savablar taslaganga, 

Ruhun tagı däm tapqan...  

 

Nav aqıyqattan murat, 

Ne eken dep sorasan;

Sosı kün ya bîr saat    

Sonraqı bîr zamanda,     

Senin üşün maraz yoq! 

Albet yoqtan muñınlıq yoq!       

Muñınlıgı bolmasa,   

Küyügi tagı yoq!    

 

Sabırsızlıq sebebin   

Yañlış pikirge tüsüp 

Evham etkenge bolgan...

 

Nege dese bugünden 

Avvalki avrıvındıñ   

Maddîsi ketip bargan;

Muñınlıgı em ozgan...

 

Sosı marazdan saga,   

Anca savaplar qalgan...

Sosı maraz künlerin  

Ötip ketkeni sebep,   

Soñda dämleri qalgan.

 

Nav manelerdi oylap,   

Em barı yaravışıman 

Süyüniyegin yerde, 

Senden ereklerde qalgan   

Marazlı allerindi   

Hätirlep, küyüp tursan,  

Äş eske sıymagan...

 

Em keliyek künler,      

Taga mine kelmegen...

Sosınlardı şimdiden  

Oylayberip yoq künden,  

Em äli yoq marazdan,

Muñayıp, evhamlanıp      

Öz özine yansan;

Sabırındı tavisip,  

Üş martabe yoq yoqqa, 

Barlıq boyası bersen;

Yoqlardı bar bilsen, 

Mine sosı äline,   

Ne dep aytılsa bolgan?    

 

Madem nav säätten avvel,    

Maraz zamanların barı,

Ereklerde qalganga       

Äli seni süyündürgen...

 

Em madem nav säätten  

Sondaqı zamanlar,

Endi taga kelmegen;    

Nav sebepten ortada      

Ne maraz ne küyüv bolgan;  

 

Solay bolsa sen endi,  

Allah’tıñ saga bergeni  

Sabırındın küşini, 

Anıyaqqa nıyaqqa      

Şaşaberip dagıtpa!

Sabırındıñ quvvatını, 

Nav taqıyqa zamanga   

Jıygan song “Ya Sabur!” de,    

Haq’tan  kelgenge qatlan! 

 

Onekinşi Dari:

Ey marazdıñ sebebimen   

İbadet em zikirinden   

Erek qalıp muñayıp

İşi küyüp turgan insan!

Paygambar’dıñ hadisimen    

Aleyhissalatü vesselam,

Aytılgan bîr aqıyqat: 

Taqvalı bîr müslüman

Avrıp qalganı zaman,

Etelmegan, aytalmagan       

İbadet em zikirlerdiñ,

Em etkeni duvalardıñ    

Barı savabını Allah,   

Sosı qulına yazgan...

Sav ekende alıyagı 

Qarşılıqtı ol mü’min,

Avrıganga qazangan...

 

Qolından kelgen saytın,    

Parızlardı etalsa, 

Sabır,tavekkülü bolsa,  

Qabıl bolgan kebimen

Sünnetlerdiñ yerini,    

Ol marazı tutqan.

 

Em marazlı bîr insan,   

Acizlikpen arıqlıgın, 

Avrıganga añlagan...

Sosı maraz insanga, 

Acizlik em zayıplıqtıñ 

Tiliminen so qulga,  

Bîr köp duva ettirgen.      

 

Cenab-ı Haq  insanga 

Soñsız bîr acizlik, 

Em nihaytesiz zayıplıq

Bergendiñ bîr sebebi, 

Davamlı bîr keppinen    

İlahî esigine

Baraberip, duvaman    

Yalbaruv niyaz bolgan...

 

‘Kul ma ya’beü biküm  

Rabbi levla duaüküm’ 

Yani ‘Eger duvanız

Bolmasa ne baanız bar?’ 

Ayetiniñ sırrıman 

İnsandıñ yaratıluv     

Gayası em qıymatı,     

 İşten kelgen duvalardıñ,   

Niyazlardıñ bîr sebebi, 

Sosı maraz bolganga,  

Nav qaravış noqtasından 

Şikayettiñ yerine   

Şükür etüv kerek bolgan.  

 

Marazlardıñ aşqanı   

Duvalardıñ qurnasını,   

Arüvleşip bîr insan,

Qapatmasa yahşı bolgan... 

 

Savlıqpan qalıñız!

Dr. Yusuf ALTINIŞIK

 
 Bäyläneşle xäbärlär