Koronavirus belӓn körӓş qısasında Törkiyӓneň Awraziya illӓrenӓ yӓrdӓmnӓre

Awraziya qaytawazı 33

1471764
Koronavirus belӓn körӓş qısasında Törkiyӓneň Awraziya illӓrenӓ yӓrdӓmnӓre

Yazmabızda koronavirus belӓn körӓş qısasında Törkiyӓneň Awraziya illӓrenӓ yӓrdӓmnӓre xaqında süz alıp barabız.

 

Awraziya illӓrendӓ Kovid -19 êpidemiyӓse dӓwam itӓ. Töbӓk illӓrendӓ koronavirus yoqtıruçılar sanı artqanğa kürӓ pandemiya citdi bulıp qala birӓ. Töbӓktӓge qayber keçkenӓ illӓrdӓ koronavirus belӓn çirlӓwçelӓrneň sanı xalıq sanına nisbӓtӓn şaqtıy yuğarı. Şuňa kürӓ dӓ Awraziya illӓreneň kübese êpidemiya belӓn körӓştӓ çittӓn yӓrdӓm alunı dӓwam itterӓ. Törkiyӓ Kovid -19 belӓn körӓş qısasında iyül’ ayında Azӓrbaycan, Qazaqstan, Qırğızstan hӓm Üzbӓkstanğa ikençe tapqır mediśina yӓrdӓme cibӓrde. İyün’ ayında isӓ Ӓfganstanğa mediśina kirӓk - yaraqları belӓn yӓrdӓm qulı suzdı. Yӓrdӓm paketlarında törle bitleklӓr, diagnostika komplektları, sulış apparatları, darular urın aldı.

Törkiyӓneň Awraziya töbӓge illӓrendӓge diplomatik wӓkilçeleklӓre , törek şirkӓtlӓre êpidemiya başlanğannan birle yӓrdӓmnӓren dӓwam itterӓ.

Törkiyӓ Awraziyӓdӓge bӓylӓneşle illӓrneň êpidemiya waqıtında tabib ixtıyacın qanӓğӓt’lӓnderü öçen Törkiyӓdӓ ğomer itep xezmӓt kürsӓtkӓn  tabiblarınıň bilgele ber  waqıt aralığında illӓrenӓ qaytıp êşlӓwlӓrenӓ röxsӓt birde.  Şulay uq törek tabiblarınnan torğan wӓkilleklӓr  qarşı yaqnıň talӓbe nigezendӓ töbӓk illӓrenӓ  tӓcribӓ urtaqlaşırğa bardı. Mӓsӓlӓn, uzğan ayda Üzbӓkstannıň üteneçe belӓn törek tabibları delegaśiyӓse ӓlege ildӓ tӓcribӓlӓre belӓn urtaqlaştı.

Törkiyӓneň bӓylӓneşle oyışmaları Kovid -19 belӓn körӓş qısasında töbӓk illӓre rӓsmi zatları belӓn koordinaśiya, kiňӓşmӓ hӓm söylӓşülӓren özleksez dӓwam itterӓ. Törkiyӓ bu adımnarı belӓn êpidemiyӓgӓ qarşı körӓştӓ Awraziya illӓreneň yanında buluın kürsӓtergӓ tırışa.

Törkiyӓ Cömhüriyӓteneň êpidemiya barışın yaxşı idarӓ itüe Awraziya illӓreneň iğ’tibarın cӓlep itӓ. Törkiyӓ sӓlamӓtlek saqlaw ministrlığı közen Törki şurağa ӓğ’za illӓrdӓn wӓkilleklӓrne Törkiyӓgӓ çaqırıp tӓcribӓlӓren citkerӓ başlayaçaq. Oyışmağa ӓğ’za dӓwlӓtlӓrneň tabibları arasında onlayn tӓcribӓ urtaqlaşu isӓ êlegrӓk başlanğan ide. Törkiyӓneň sӓlamӓtlek saqlaw tarmağındağı investiśiyӓlӓre, ilneň êpidemiya barışın uňışlı idarӓ itüe Törkiyӓne yaqın kilӓçӓktӓ sӓlamӓtlek turizmı üzӓklӓrennӓn bersenӓ ӓwerelderӓçӓk.

 

 

Kovid -19 kizüe başlanğannan birle Törkiyӓ 130 tirӓse ilgӓ yӓrdӓm cibӓrde. Törkiyӓneň dus hӓm tuğandaş illӓrgӓ yӓrdӓmnӓre yuğarıda sanap kitelgӓn ürnӓklӓrdӓ kürelgӓnçӓ özleksez dӓwam itӓ. Törkiyӓ üzenӓ yaqın illӓr belӓn tığız xezmӓttӓşlek başqarıp qıyınlıqlarnı bergӓ ciňӓ aluların hӓm berdӓm bulıp üseşkӓ ireşӓ aluların dus hӓm tuğandaş berlektӓşlӓrenӓ kürsӓtergӓ teli.

Törkiyӓneň keşene üzӓkkӓ quyğan aktiv tışqı sӓyӓsӓteneň faydalı buluı êpidemiya barışında üzen hӓr yaqlap isbatladı. Ӓnkaranıň bu sӓyӓsӓteneň Awraziya töbӓge illӓrendӓge ğadi watandaşlarğa faydası tiyӓ. Maqsatı dönyanıň iň köçle 10 ile arasına kerü bulğan Törkiyӓ törki dönya hӓm ӓylӓnӓ -tirӓse öçen ürnӓk dӓwlӓt bulunı dӓwam itterӓçӓk. Töbӓk illӓre üzara yӓrdӓmlӓşü ,telӓktӓşlekne dӓwam ittergӓndӓ bu barıştan tağın da nığıp, köçle bulıp çığaçaqlar.

 

 

 Bäyläneşle xäbärlär