Nogayşa 185: Quday’ga aşılgan terezeler (5)

Bu yuma em “QUDAY’GA AŞILGAN TEREZELER” baresinde habarlasamız...

Nogayşa 185: Quday’ga aşılgan terezeler (5)

►Nogayşa 185: Quday’ga aşılgan terezeler (5)

 

Ötken yuma aytqanımız,  

Quday betke aşılgan

Barlıq em birligini,

Esimizge körsetken  

Bazı terezelerden

Bîr kesegi em nav bolgan:       

 

“Tagı qaydey bolsa em,   

Şöllerde em tavlardaqı  

Kişkey kişkey töbelerdiñ    

Türlü türlü muntazam

Şeşekeymen bezengeni,   

Är bîrevi, bîr Hakim,  

Yani hikmetli yaratuvşıdıñ

Muhaqqaq bar bolganına,  

Em bîrligine şayitlik,

Etkeni qasında;

Baresi em barabar, 

Quday’ımız Allah’tıñ    

Küşi em azamatın, 

Rablıgınıñoñınlıgın,  

Barı halqqa körsetken...

 

Em sosınlar qasında, 

Barı ölen, terekler,      

Tagı yapıraqlarınıñ,

Türlü türlü muntazam    

Tüzetilgen kepleri,    

Ayrı ayrı alleri,

Sankim özlerinden ötkendey  

Ölşülü em jezbeli, 

Jilveli hareketleri,

Yapıraqlar sanınca     

Gene sosı Hikmetli    

Yaratuvşı Allah’tıñ

Barlıq em vajibligin, 

Tagı em birligini,   

Em Rablıgınıñ kemalını

Är dayim körsetken...

 

Tagı qaydey bolsa em, 

Ösüp turgan ne bolsa, 

Öskenleri zamanda,

Ölşemli hareketleri,

Türlü türlü müşemen, 

Jihazlarman, alatpan,

Baresiniñ tüzetilgeni;

 

Şeşit şeşit meyvalarga,

Sankim bilip yöneygeni;

 

Är bîrevi ayrı ayrı, 

Gene bîr Hakim, Sani’diñ     

Vücub em vücuduna,

Özinin bar bolganına,

Sosı barlıgınıñ em

Muhaqqaq mejburlugına,

Şayitligi qasında,   

Vahdetini birligini,

İşaretpen körsetken...

 

Baresi em barabar,  

Barı al, vaziyetimen,  

Gayet üyken ölşemde,

Qudretiniñ tögeregini,     

Hikmetiniñ keñligini, 

Em saniyatınıñcemalını,     

Tagı Rablıq kemalını,

Alemlerge körsetken...    

 

Em sosınlar qasında,  

Barı yanvar kevdesinde,

Tamam bîr hikmetpen,

Neşe payda gayaman,  

Nepis em ruhlarını,    

Kevdelerine salganı;

 

Tagı türlü jihazlardı,

Tap bîr intizamman  

Sosınlarga taqqanı;

 

Em tap bîr hikmetpen   

Türlü türlü qızmatlarga 

Baresini yibergeni,

 

Yanvarlar sanınca, 

Em müşeleri baresinşe,    

Gene ol hikmetli

İsler etken Sani’diñ   

Barlıgınıñ mejburlıgı,  

Tagı em birligine

İşareti qasında,   

 

Em barı heyetimen  

Gayet parlak bîr kepte

Cemalıman rahmetini, 

Em Rablıgınıñ kemalını,

Ayriyeten körsetken...

 

Em qaydey bolsa tagı,  

Bütün insan qalplerine,  

Är türlü ilimlerdi,

Tagı em haqıyqattı, 

Bildirgendiñ qasında;

Hayvanlardıñ är türlü    

Hacatlarını barı,  

Qaytip tedarik etiyegini, 

So yanvarlarga üyretken  

Barı gaybtan kebetler (ilhamlar),  

Bîr Rahim Allah’tıñ

Barlıgını bildirip 

Rablıgına işaret   

Eteberip körsetken...

 

Tagı barı közlerge,  

Käinat baqşasında   

Östirilgen manevi

Şeşeklerdi yıynagan   

Közlerimizdeki nur; 

 

Tısımızda, işimizde,     

Barı duygulardıñ em

Ayrı ayrı alemlerge,  

Bîrer aşgış bolganı,    

Gene sosı Sani’diñ,

Bîr hikmetli yaratuvşıdıñ, 

Soñsız ilimliRab’tıñ, 

Rahim bîr Halik’tıñ,

Kerim bîr Rezzaq’tıñ, 

Em vacip barlıgını, 

Em birligimen tap oñın

Rablıgını alemge, 

Aynı kündey körsetken...

 

Endi ötken yumadaqı, 

Em nav yogardaqı 

Aytılgan ayrı ayrı,

On eki terezediñ   

On eki betinden       

Kelgen sosı aqıyqatlar,

Barabar qosılaberip 

Bîr üyken tereze     

Taga em aşqanlar...  

So terezeler sanınca     

Renklerdi tasıgan 

Bîr haqıyqat savlesimen  

Cenabı Hak’tıñ birligini,

Tagı är bîr maqluqta,  

Em barı käinatta, 

Rablıgınıñ kemalını,       

Barege körsetkenler...  

 

Mine ey Quday’ga           

İnkar kelgen qaramañlay! 

Nav yer yüzi tögereginşe

Atta sosı dünyadıñ 

Bîr sanede aylanganı,

Kün tögeregi keñliginde,

Munşa üyken terezedi,

Neminen yabalırsın?

 

Em kündey yarqıgan  

Nav savle şiragını,   

Neminen söndüralırsın!

 

Tagı qaysı bîr gaplet 

Perdesinde saqlarsın?

 

Savlıqpan qalıñız!

 

Dr. Yusuf ALTINIŞIK

E-mail: altinisikyusuf@gmail.comBäyläneşle xäbärlär