Nogayşa 183: Köp qıyınlıqta bȋr asker (4)

Bu yuma “KÖP QIYINLIQTA BȊR ASKER” baresiniñ soñını aytamaz!

1080344
Nogayşa 183: Köp qıyınlıqta bȋr asker (4)

►Nogayşa 183: Köp qıyınlıqta bȋr asker (4)

 

Bîr üyken alimdiñ,   

Ötken yumalardan qalgan   

Aytqanı sözlerden,

Soñ haqıyqatlar nav bolgan:

 

“Sosı ötken hiqayada,   

Bilet em sanet bolsa, 

Basta namazdı qılıp,

Basqa parzlardı etkeni;   

Em kebayir degen  

Künalerdi terk bolgan...

 

Solayma? dep sorasan, 

İyye sosı barede    

Aytqanları sav delil,

Sözi ötkir paygambarlar,  

Tagı alim, evliyalar,  

Köz em qalplerimen

Aqıyqattı köreberip        

Tagı bizge körsetkenler...

 

Endi bilingen bîr haqıyqat,

Qaysı barede bolsa,

So baredi är kim bolsa,

Arüv bilgen bir kisidiñ

Sözinden basqasına,

Äş bîr qıymat berilmes!

 

Din, iymanbaresinde,

Paygambarlar, evliyalar,

Tagı em alim zatlar,

So barege ehil bolgan...

 

Sosınlardan basqası,

Din, iyman tısında

Qaysı barede bolsa,

Neşe bilgisi bolsa,

Din, iyman aqında,

Ne aytarsa aytsın,

Köp qıymatı bolmas...

 

Bîr marazdıñ aqında,

Mîñ injiner qosılıp

Barabar qarar berse;

Yalgız bîr tek dokturdıñ

Aytqanları qasında,

Zarre qıymatı bolmas...

 

Din, iyman, iytiqat      

Baresinde söz iyyesi,   

Mine barı so insanlar,

Bîrbîrine qosılıp 

Nav sözlerdi aytqanlar:

 

‘İnsanlardıñ aldındagı  

Abedlerge sozılgan  

Uzunşa yollarında,

Em azıq, em zaare

Bîr yaqtan buraq, savle,  

Qur’anemirlerine

Uyılgandıñ qasında,  

Yasa gından qaşqan bolgan...

 

Yoqsa pen, palsefe, 

Tagı saniyat, bilimler, 

Nav yolda bes para

Qıymatları bolmagan...

 

Sosınlardıñ şıragı, 

Qabir esigineşe yangan...

Art betine ötilgende,     

Äş paydası bolmagan...’ 

 

Mine ey tembel nepsim!  

Bes vaqıt namaz qılsan,

Em yeti üyken künaden,     

Tartınaberip qaşsan,

Özine köp rahatlıq,     

Tagı em yeñil bolgan...

 

Soñında, tamamında,  

Meyvasıman paydası, 

Ne qadar köp müyim,

Tagı üyken bolganın, 

Esin basında bolsa,    

Em bızılmay tursa,

Bek arüv añlarsın...

 

Em künali bîr yolga,  

Seni süyrep aketken  

Şaytan, em Şaytan’day

Yaman bazı adamlarga,   

Nav sözlerdi aytaberip 

Qarşısına şıgarsın:

 

‘Eger ölümdi öltürüp,  

Yoq boluvdı dünyadan 

Köteriyek bîr quvvat;

Tagı acizlik, yarlılıqtı, 

İnsandan erek tutıyaq;     

Em qabiresigini

Yabıyaq bîr şara,  

Eger sende bar bolsa, 

Sosı vaqıt aytqanındı,

Qulaq berip tıñlarman!

 

Yoqsa sus! Nav üyken  

Käinat meşitinde, 

Qur’ankäinattı oqupyatır...

 

Endi sonı tınlayıq!  

Savlesimen nurlanayıq!

Sonıñ yol körsetüvşi,

Hidayetimen qullıq etip, 

Em sonı är dayim  

Tilimizde tutayıq...

 

Haq bolıp, haqtan kelip

Em haqtı söylegen;  

Tagı haqıyqattı körsetken; 

Em nurlı hikmetlerdi,

Tögeregine şaşqan 

Mine so Qur’an bolgan...’

 

Allah’ım! Qalplerimizdi,  

İyman em Quran’dıñ 

Nurlarıman nurlandır!

 

Allah’ım! Bizlerdiñ 

Saga muqtajlıgını,    

Özümüzge sen bildir!

Esas baylıq so aldi,        

Baremizge nasip qıl!

 

Bizdi seniñ rahmetine    

Är dayim muqtajlıqtı,   

Bilmezlikke tüsürme!

Ey Rabbimiz Quday’ımız!    

Asıl paqırlıq so bolgan!

 

Biz özümüzdiñ küşini,      

Quvvatını tasladıq...

Senin küş, quvvatına,       

İşten kelip yaslandıq...

 

Sen özin bizlerdi,  

Saga tavekkül etken   

Qullarından qılavıy!

 

Bizdi sen nepsimizdiñ       

Qollarına taslama!

Tagı barı şerlerden,           

Em şerirlerden saqla!

 

Barı inangan müminlerge,    

Rahmet em maramat et!

Em neşe ullı, biyik       

Sıpatlardı üstinde   

Tasıgan köp şerepli,

Apendimiz Muhammed,    

Aleyhissalatü vesselam’ga,

Em tamırından kelgenlerge,  

Salat em selam et!

 

Basqa paygambar, nebîlerge,    

Tagı seniñ yuvıgında

Turgan ullı maleklerge,

Em itaatlı qullarına,    

Salat em selam et!      

Amin!”          

 

Savlıqpan qalıñız!

 

Dr. Yusuf ALTINIŞIK

E-mail: altinisikyusuf@gmail.comBäyläneşle xäbärlär