Nogayşa 153: Qartlarga bȋr neşe umut (6)

Bu yuma em “QARTLARGA BȊR NEŞE UMUT” baresinde habarlasamız!

945318
Nogayşa 153: Qartlarga bȋr neşe umut (6)

►Nogayşa 153: Qartlarga bȋr neşe umut (6)

Qartlarga berilgen 

Bîr neşe süyünşi 

Tagı em umuttan

Besinşide aytılgan

Manelerdiñ bazısı,

Bîr alimdiñ sözleri

Kebimen navlar bolgan:

 

“Bîr zaman qartlıgımdıñ 

Baslagan vaqtında, 

Yalgız qalgandı tilep

İstanbul’da “Bogaz” bette,  

Yuşa töbesi’ne bardım.

Ruhum menim yalgızlıqta,     

Tınışlıq tilegen edi...

 

Bîr kün ol biyik töbeden     

Ereklerge qaradım...

Qartlıqtıñ tenbiyimen         

Qollarda bolganlardıñ,

Köz aldında turganlardıñ,   

Är bîr zattıñ öz ornında

Qalalmay ketkenini;          

Köp acıqlı, qaygılı     

Ayrılıq allerini,

Baresini bîr bette,     

Yazılgan levhaday kördüm...

 

Ömür teregimdiñ men, 

Qırkbesinşi sanesiniñ   

Qırqbesinşi talından,

Oy betlerge qaradım...

Sosı yogar orından,  

Yaşavımdıñ tömendeki

Barı tabaqasında,

Közümminen gıdırdım...

 

Sosı alde körgenim: 

Ömrümdiñär talında, 

Är bîr sane işinde,

Süygenlerimden barı,      

Baylanganım kim bolsa,

Barı tanıganımdan     

Neşe cenazeler kördüm!

 

Tanıp süygenlerimdiñ  

Meni artında taslap  

Ketkenlerini kördüm.

 

Ene sosı ayrılıqpan,   

Em ayrılıq qaygısından   

Kelgen neşe acıqlı,

Bîr manevi muñınlıqpan  

Abıraylı yatlavşı 

Fuzuli-i Bagdadi’dey

Ayrılgan so doslardı,      

Oylayberip, iñleyberip 

Sonıñ aytqan sözini,       

Özüm sözümdey ayttım:

 

‘Vaslını yadeyledikçe ağlarım;

Ta nefes var ise quru cismimde feryad eylerim...’

 

‘Saga qavusqandı özüm,     

Eslegensaytın yılayman!

Eger qurugan tenimde,      

r tek soluq bar bolsa,

Baqıraberip yılarman!’

 

Dep bîr taselli, em nur,        

Umut esigi qaradım:

 

Bîrden ahiretke iymandıñ    

Nurı imdadqa keldi.

Maga eş sönmes savle     

Em sınmas umut berdi...

 

Mine ey aynı mendey     

Qartaygan qardaşlarman, 

Qurtqa qarındaslarım!

Madem ahiretbar bolgan...     

Tagı em dayim bolgan...

Em dünyadan yahşı bolgan!     

Em bizdi yaratqan Haq      

Hakim em rahim bolgan...   

Hikmetpinen is etip  

Abes bîr zat etpegen;

Em maramatlı bolgan...

 

So sebepten biz qartlar,

Qartlıqtan äş bîr vaqıt,  

Şiqayet eteberip

Taralmasaq yahşı bolgan...

 

Nege desek nav qartlıq,     

Ongın yasqa iymanman,

İbadetpen baralsaq,

Sosı alminen qartlıq,

Hayat vazipemiz bitip

Haq’tıñ rahmet alemine,  

Tınşlıq üşün ketpege  

Bîr işaret bolganga, 

Sosı qartlıqtan bizler, 

Mamnün bolsaq yahşı bolgan...

 

Nege desek hadislerde 

Aytılgan kebimen,

Sosı insanlardıñ barı  

Eñ arüvleri bolgan...

Em so insanlar işinden    

Şeşilgen eñ ullıları,

Yüzyırma tört mingden artıq  

Paygambardıñ barabar 

Aytqanları kebimen,    

Äş ötürük aytpagan

So mübarek insanlardıñ      

Bergen tuvra qabarıman;

 

Em sonlardıñ yolından   

Ketip evliya bolgan

Mübarek ademlerdiñ,      

Ya köñül közlerimen,  

Ya qalplerine tuvgan keppen   

Tuvra etip aytqanları,

Üşünley qabarlarman;  

 

Em neşe alimlerdiñ  

Neşe delilge tayanıp

Aytqanları sözlerimen, 

Ahiret degen aqıyqat,    

Üşün bolgan, haq bolgan...”

 

Nav barede qalganlardı,    

Keliyek yuma inşallah

Aytqandı nasip etsin,     

Rabbimiz Hak Allah!

 

Savlıqpan qalıñız!

 

Dr. Yusuf ALTINIŞIK

E-mail: altinisikyusuf@gmail.comBäyläneşle xäbärlär