Nogayça 43: Allah

Bu afta “ALLAH (CC)” baresinde habarlasamız.

440343
Nogayça 43: Allah

Munavı käinattı bar etken

Yaratuvşı bîrAllah,

Ullıözi,azamatlı!

Bar bolganı em özinden...

Zatı qaim, em baqi...

Ol yaratqan är zattı...

Ne bar bolsa är daim,

Turu daim ayaqta,

Sonuñ küşümen barı...

Yaratılgan är bîr zat,

Sondan maqsad ne bolsa...

Ol gayaga barmaq üşün,

Är daim, Quday'dan

Bolgan küşpen ayaqta...

Käinatta bar bolgan

Üyken kişkey ne bolsa,

Bir daqqa Allah'tan

Bolgan bavı kesilse,

Qalmas ol zat ayaqta!

Bîr akiqat taga bar;

Qudayözi zatında,

Sıpatında, isinde,

Usamas äş bir zatqa...

Oga oqşar äş bîr zat,

İslerinde bîr ortaq,

Ne avvelde ne soñda,

Bolmadı em bolmıyaq...

Käinatta ne bolsa,

Barı isler, allerdi,

Äş bîrevini mutbay Rab,

Özi küşimen ıslap;

Bîr hana, em sarayday,

Tap nizamman, tedbirmen,

Aylandırgan tarbiyalap...

Sosunlardıñ baresin,

Är bîrevini etkenge,

Qaytip bolar usıyaq,

İslerinde em ortaq?

So Allah qaydey zat?

Bîr yaqtan zerrelerdi,

Yaratqan qolayman...

Bîr yaqtan em yuldızlardı,

Qıyın bolmay bar qılgan...

Sonuñ küşi qasında,

Yuldız, zerredey bolgan!

Onuñ küşi yanında,

Üyken kişkey bîr bolgan...

Ayrım bolmay är bîrevi,

Emrine moyın iygen!

Äş bîr zat, bîr zatqa,

Bîr is em bîr iske,

Onun emri bolmadan

Bîr qıyınlıq beralmas!

Är kimden acet bolsa,

Sankim bîr zat ekendey,

Bergen baresinQuday...

Neşe avaz em bolsa,

Är kimden kelgen bolsa,

Äş birevin qarıstırmay,

Esitken sonı Allah!

Är kim ne tilegen bolsa,

Sasırmay baresini,

Bergen Quday Rab Allah!

Är bir is, är bir al,

Allah tilese bolgan...

So tilemegen bolsa,

Äş bîrevi bolmagan!

YaratuvşıRabbimiz,

İlmimen em küşümen

Är orında bolup turgan...

Em bîr yaqtan Allah,

Äş bîr yerde bolmagan...

Är zat ondan erek bolgan!

Bu manege kün misal;

Kün bizge köp yuvıq,

İssilikpen, şavqıman...

Tek, er zat erek köp sondan...

Ol Quday, em tiri bolgan...

Calallı em ullı bolgan...

Bolmas soga kömek bergen

Äş bîrevge muqtaj tuvıl

Är zat oga muqtaj bolgan

Savlıqpan qalıñız!

Dr. Yusuf ALTINIŞIK

E-mail: altinisikyusuf@gmail.comBäyläneşle xäbärlär