Nogayşa 229: Allah’tı oylav, em özine yalbaruv (9)

Nogayşa 229: Allah’tı oylav, em özine yalbaruv (9)

Bîr alimdiñ Allah’tı     

Eslevleri soñında,

Özine duva qılganı

Sözleriniñ davamı,   

Nav aqıyqatlar bolgan:

 

“Em sosı terekler,

Tagı barı ösimlik, 

Yapraq em şeşekleri,

Tagı barı meyvaları,   

Neşe qasiyetlerimen, 

Bîr bîr seni bildiripyatır...

 

Em yeryüzinde barı,

Bîrge yaratılgan allerimen;

Tedbir em idaresi,

Bîrbîrine oqşap     

Bîrbîrine baylangan  

Barı vaziyetlerimen;

 

Em är bîrevine tecelli 

Etken Qudayatları,   

Bîr barabar bolganıman;

Misal bolsa baresiniñ   

Bîr topraqtan rızıqlanıp

Aynı suvman öskenleri,   

Sosı aller qasında 

Neşe qasiyetler betinden   

Bîrbîrine oqşaganı;

 

Ayriyeten yüzmiñ şeşit

Sosı terek ösimliktiñ 

Milyonlar sanlarıman,

Bîrbîrinin işinde, 

Äş qarıstırmay barabar   

İdareleri kebimen,

Qayta qayta yaratuvşıdıñ   

Barlıq em bîrligine, 

Är bîrevi ayrı ayrı,

Em barabar allerimen,   

Savlay delil bolıpyatır...

 

Ey Quday’ımız Rabb’ımız!     

Qaydey bolsa so maqluqlar,

Senin barlıgındıñ mejburlıgı, 

Em bîrligine şahitlik

Etkenleri qasında,

Aynı süytüp yeryüzünde,   

Tört yüz miñ milletlerden

Yasalgan ordularday

Yanı bolgan maqluqlardıñ

Yüzmiñlerşe kebimen

Äş şaşırmay, qarıstırmay,  

Em eñ yahşı suvretpen 

Geşimleri, idaresi,

Ey Rabb’ımız, Allah’ımız,   

SeniñRablıgındın barege

Yetişkeni betinden,  

Körilgen azamatqa, 

Neşe üyken delil bolgan...

 

Em bahardı bîr şeşekeydey    

Yeñil yaratqanın tagı,

Qudretindiñ soñsızlıgına,  

Em är zattıñ ayrı ayrı  

İslerini körgenin,

Em nav üyken dünyadıñ    

Är yagında dagılgan

Sansız ayvan yanvarlarga,  

Tagı munşa insanga, 

Aslarını azirlep

Aldılarına salganın;  

Rahmetindiñ, hikmetindiñ 

Soñsızlıgı, keñligine,      

İşaretler etipyatır...

 

Sosı ayvan ösimliktiñ  

Basqa neşe islerini, 

Tap bîr intizamman

İdare, tedbiriñ qasında, 

Tagı zerreleriniñ    

Emriñe itaat etkeni,

Moyınlarını iyip    

Vazipeler körgeni,      

Senin ullı örpindiñ

Hadsiz keñligini,      

Tap manemen körsetipyatır...

 

Em terekler ösimliktiñ    

Är bîr yapraq, em şeşekey, 

Meyva, tamır, tallardıñ   

Är bîr isini bilip  

Tagı körip paydalarga,  

Yahşı hikmet, gayalarga, 

Tiyisli yasaganın, 

Seniñ ilmindiñär zatqa,  

Tuvradan  em tuvraga,  

Baresine barganına, 

Em hikmetindiñär zattı,   

İşine alganına,    

Bek aşıq kebimen    

Deliller bolgan qasında, 

Sansız barmaqlarıman    

Saga işaret etipyatır...

 

Senin gayet cemaldaqı  

Nimetiniñ kemalını, 

Soñsız tillerimen

Sena etip maqtapyatır...  

 

Em sosı muvaqqat,  

Dünya degen bîr handa  

Ötivşi so qonaqta,

Qısqaşıq bîr zamanda, 

Azanaqay ömürde,  

Agaşlardıñ, ösimliktiñ

Qollarıman berilgen  

Qıymatlı ihsanlar,   

Sosı barı nimetler,

Neşe masraplarmınan  

Sunulgan iqramlar,   

Yalgız işaret tuvıl,

Belki şahitlik etip   

Nav haqıyqattı aytıpyatır:

 

‘Qonaqlarına so yerde

Solay iqramlar etken

Qudretli em köp yomart

Rahim bolgan bîr Allah,  

Barı etkeni masrap, 

Em iygiliklerimen

Özini bizlerge  

Süydürüp tanıtqan soñ,  

Öz mıratınıñ tersine,

Yani maqluqlar betten 

‘Bizge tettirdi tek   

Yedirmey öltürdü!’

Dememek em dedirmemek,

Ayriyeten Qudaylıqtıñ

Örpini tömenlerge

Tüskenden saqlav üşün,   

Tagı soñsız rahmetini,

İnkärdan qorşalav üşün;  

 

Em özini köp süygen    

Doslarını öltürüp  

Nimetlerinden ebedi 

Erek taslap baresiniñ  

Süygüsini düşmanlıqqa

Avdargandan saqlav üşün  

Elbette em muhaqqaq,  

Ebedi bîr alemde,

Ebedi bîr memlekette,  

Ebedi yaşatıyagı    

Nav süygüli qullarına,

Rahmet qaznalarından 

Ebedi Yannet’lerinde  

So Yannet’ke tiyisli

Bîr keppen azirlegeni  

Meyvalı agaşlardı,  

Em şeşekeyli ösimlikti,

Azirlep yaratıyagı,   

Qudaylıqqa yaqışqan 

Üyken aqıyqat bolgan...

 

Nav dünyada körilgenler 

Müşterilerge körsetüvge

Örnek, ülgüler bolgan...  

 

Ey Rabb’ımız Allah’ımız!  

Mine sosı terekler,  

Em barı ösimlik,

Barı yapraqlarıman, 

Em şeşekey meyvalardıñ  

Aytqanları sözminen

Seni taqdis em tespik   

Em tahmid etipyatır...

Yani seniñ noqsanlardan, 

Em tömen sıpatlardan,

Erek bolganındı söylepyatır...    

Saga şükürler etip  

Etken islerinmen seni 

Maqtap sena etipyatır...

 

Är bîr terek, ösimlik,  

Ayrı bîrer söz bolup  

Är bîrevi ayrı ayrı,

Senin ullı bolganındı,   

Barı ilan etipyatır...

 

Ökinişke meyvalardıñ  

Köp yarasıq etleri,  

Türlü türlü saniyatlı,

Alamat şekirdekleri,  

Barediñ so şekirdeklerden

Östürülüp yaratılganı,    

Em tablacıga oqşagan 

Tallarınıñ qollarına,      

Em baslarına tagıp,  

Yan tasıgan qonaqlarga   

Sunulgan keplerimen

Sosı terek em ösimlik,   

Barı seni aytıpyatır...

 

Mine sosı yarasıq,  

Tagı acayip isler,    

Al tilleri dep aytılgan

Sosınlardıñ tespikleri, 

Nav manelerdi köriyek

Esi bolgan är kimge,

Tuvradan tuvraga,  

Avız tilimen söylengen  

Sözlerdey quvatlı,

Savlay aqıyqat bolgan    

Bîr darecege şıgıpyatır...

 

Ey Quday’ımız Rabb’ımız!    

Mine sosı maqluqlar,

Terekler, ösimlikler,  

Seniñ mülkünde barı, 

Senin küş, qudretinmen

Em özin tilegen sebep,  

Tagı iygiliginmen,   

Rahmetiñ em hikmetinmen

Qızmatlar köripyatır.  

Ayrı ayrı är dayim,  

Emrine boysınıpyatır...”

 

Nav barediñ soñını,

Keliyek yuma nasip bolsa,

Ayttırsın bizge Allah...

           

Savlıqpan qalıñız!

 

Dr. Yusuf ALTINIŞIK

E-mail: altinisikyusuf@gmail.com