Nogayşa 228: Allah’tı oylav, em özine yalbaruv (8)

Nogayşa 228: Allah’tı oylav, em özine yalbaruv (8)

Bîr alimdiñ Allah’tı 

Eslevleri soñında,

Özine duva qılganı

Sözleriniñ davamı, 

Nav aqıyqatlar bolgan:

 

“Qaydey bolsa tavlardıñ 

Betinde em işinde 

Yaratılgan maqluqlardıñ,

Yeryüzinin är yagında,  

Är yınstıñ aynı zamanda,

Aynı kepte, yañlışsız,  

Gayet ongın, em tezoq  

Yasalganları barı,

Bîr is, bîr iske mani bolmay,     

Basqa yınslarman barabar,

Bîrbîrinin işinde,  

Qarısıq bolgan almen,    

Bîrbîrine qarıspay    

Yaratılgan alleri, 

Ey qudreti soñsız Haq,

SeniñRablıgındıñ haşmetine;    

Tagı äş bîr zat saga  

Avır kelmes qudretiniñ 

Soñsız azamatına,  

Delaletler bolgan...

 

Süytübine bolsa em,  

Zemindiñ betindeki 

Barı yanlı maqluqlardıñ

Hadsiz acatlarını, 

Atta şeşit şeşit barı,    

Marazlarını tagı,

Atta är bîreviniñ,    

Ayrı ayrı zavqlarını,  

Em iştaqlarını qarşılıyaq 

Bîr keppen, tavlardıñ   

Betlerini em işlerini, 

Muntazam tereklermen, 

Ösimlik em madenlermen    

Tolturup muqtajlardıñ 

Emri astına bergenin, 

Ey maramatlıHak Quday,

Savlay seniñ rahmetindiñ,   

Tagı hakimiyetindiñ 

Soñsız keñligine,   

İşaretler bolgan!

 

Em topraq tabaqaları 

İşinde, yasırın,  

Em qarañıda, qarısıq

Bolganları alde, 

Baresini bilip, körüp   

Äş mıtpay em sasırmay

İntizamman acetlerge 

Tiyisli bîr keppinen 

Azirlep salganın;

Senin är zatqa qaragan

İlmindiñ keñligine, 

Em är bîr zatqa düzen bergen 

Hikmetindiñär zatlarga

Sozılıp barganına, 

Ayrı ayrı delil bolgan...

 

Tagı sosı tavlarga, 

Darilerdiñ salınganı, 

Em maden maddeleriniñ

Depolangan alleri,

Sosı allerimen barı, 

Senin Rablıgındıñ maramatlı,

Em yomartşa alganı, 

Tedbirlerdiñ yahşılıgı,  

Barı iygiliklerindiñ

İhtiyatlı, incecik,     

Neşe gözelliklerine,   

Bek aşıq kebimen

Delaletler bolgan... 

 

Em so dünya hanında 

Yolavşı qonaqlar üşün 

Azamatlı tavlardı,

En paydalı kebimen, 

Em keliyek zamanlarda 

Kezekpen keregiyek

Maddelermen tolturup 

Muntazam ihtiyat deposu,

Em alatlardıñ anbarı; 

Em yaşavga kerekken

Bîr köp kömekeylerdiñ

Tap ongın bîr mahzeni  

Bolganları yagıman 

İşaret em delalet,  

Atta şayitlik etkenleri  

Üyken bîr haqıyqat,   

Tömendeki sır bolgan:

 

So darece yömartlıqpan   

İygilik etken qonaqbay,

Em nav darace hikmetli,  

Em şavqatlı, maramatlı,   

Em soñsız darece

Küşli em qudretli,   

Tagı rızıqlarmınan      

Baredi toyuruvşı

Bîr yaratuvşı Allah’tıñ  

Elbette muhaqqaq,  

Köp süygeni sosı

Qonaqlarına beriyegi  

Ebedi bîr alemde,   

Ebedi ihsanlarınıñ

Ebedi qaznaları bolgan!

 

Nav yerdeki tavlarga  

Qarşılıq so orında, 

Yıldızlar aynı vazipedi

Köriyek qızmatçılar bolgan...

 

Ey är zatlarga küşi 

Yetken, ullıHaq Quday

Tavlar em işindeki

Maqluqlar senin mülkünde,  

Em senin quvvatınman, 

Tagı em qudretinmen,

Em ilim hikmetinmen,

Emir tıñlap baresi,

Saga moyınlarını iyip  

Barı maqluqlarına 

Bîrer qazna bolganlar...

 

Barı tavlar em maqluqlar, 

Özlerine sosı kepte 

Vazifelerdi berip

Emrimen is kördürgen 

Yaratuvşı’larının barı, 

Taqdis, tespikçisi bolgan...

Yani Yaratuvşı’larını  

Noqsanlardan, eksiklerden 

Erek bolganını barı,

Nav alamat allerimen  

İlan etip bildirgen...

 

Ey Rahman bolgan Haq!    

Ey Rahim bolgan Rab!

Rasül-i Ekrem’in Muhammed    

Aleyhisselatü vesselam’ındıñ

Em hikmet tolu Qur’an’ındıñ   

Derslerinden añlaganım,

Baska aqıyqatlar em

Nav maneler bolgan:

Qaydey bolsa aspan, kökler,    

Dünya, tav, deñizler,

Em işindeki em üstündeki      

Barı maqluqlarmınan,

Barabar köteresi,     

Seni tanıp, tanıtıpyatır, 

Aynı keppen yer yüzindeki    

Barı terek, ösimlikler, 

Yapraqları, şeşekleri,   

Tagı meyvalarıman, 

Seni aşkere derecemen

Tanıp em tanıtıpyatır. 

 

Barı terek ösimliktiñ  

Özlerinden ötkendey 

Zikir areketleri etken 

Yapraqları qasında,  

Ziynetlerimen tagı,  

Yaratuvşılarını barı,  

Atlarıman, sıpatıman,   

Tanıtıp bildiripyatır...

Em şeşekeyleri tagı     

Sonı añıp aytıpyatır...

 

Em yarasıq allerimen,   

Em Haq maramatıman,

Bizge külgen meyvalar,  

Är bîrevi tesadüpke 

Havalesi äş bîr yaqtan,

Asla imkän bolmagan  

Alamat saniyat işinde, 

Nizamlı allerimen,

Nizam işinde mizan, 

Mizan işinde ziynet,  

Ziynet işinde naqış,

Naqış işinde yahşı,   

Ayrı qoqularmınan,  

Barı sosı meyvalar,

Türlü türlü tadlerimen,  

Nihayetsiz bîr rahim,    

Em kerim bîr Sani’diñ

Yani saniyatlı Yaratuvşı     

Em maramatlı, köp yomart, 

Küşli Rab Allahñ 

Barlıgınıñ mejburlıgına 

Aşkerelik derecesimen

Şahitlik etipyatır...”

 

Keliyek yuma inşallah,    

Qalgan yerden davamdı,

Bizge nasip qılsın Allah!

 

Savlıqpan qalıñız!

 

Dr. Yusuf ALTINIŞIK

E-mail: altinisikyusuf@gmail.com