Nogayşa 226: Allah’tı oylav, em özine yalbaruv (6)

Nogayşa 226: Allah’tı oylav, em özine yalbaruv (6)

Bîr alimdiñ Allah’tı 

Esleviniñ qasında,  

Özine duva qılgan

Sözleriniñ davamı 

Nav aqıyqatlar bolgan:

 

“Ey är zatlardı yaratqan!

Küşi soñsız Haq Quday!

Yer yüzinde bolganlar,

Seniñ mülkün, arzında,

Senin küşin, quvvatınman,

Senin qudret, tilevinmen,

Senin ilmiñ, hikmetinmen 

İdare bolupyatır;

Em qızmat etipyatır...

 

Em sende bîr soñsız    

Rablıq martebesi bolgan...  

Nege dese yer yüzinde   

Etkenin barı isler, 

Neşe bîr keñlikpen  

 Em är zatlardı işine

Algan almen közlerge   

Aşıq bolup körinipyatır... 

 

Sosı barı dünyadıñ      

İdaresi, isleri,      

Bastan uşqa är zattı      

Tedbir em terbiyası,

Solayına tap oñgın 

İnce ölşemmen bolıpyatır...

 

Em är yaqtaqı isler, 

Ol  darece bîr birlik, 

Barabarlıq işinde

Bîrbîrine oqşagan 

Alminen körilipyatır...

 

Sankim barı maqluqlar,

Tek bîr zattay bîr birlik  

Barabarlıq körsetip

Bîrbîrinden ayrılmaga 

Äş imkän bolmagan

Qullıq em tarbiyeman

İsleri bolıpyatır:

 

Misal bolsa kün, hava, 

Su topraq baresi, 

Bîrbîrinden ayrılmaga

Äş imkän bolmaydı...

Demek barediñRabb’ı 

Bîr tek bolganı sebep

Nav maqluqlar köteresi, 

Barabar is köripyatır...

 

Em yeryüzi barı,

İşindeki bolganlarman 

Söz tilinden taga aşıq,

Soñsız al tillerimen 

Yaratuvşılarını taqdis 

Em tespik etipyatır...

 

Em hadsiz nimetlerdiñ 

Al tilllerimen tagı  

Calal iyyesi Razzaq,

Rızık berüvşi Rablarını, 

Hamd em senalarman 

Är dayim maqtapyatır...

 

Ey aşıqlıq, aşkerelik  

Quvvatı sebebimen  

Yasırın bolup turgan!

Ey üykenligi azamatı

Sebebimen saqlı turgan,

Ullı, üyken, aqdes Allah!

Dünyadaqı maqluqlardıñ

Etkenleri taqdispen   

Tahmid em tespikpen

Men tagı seni taqdis     

Em tahmid, sena etip     

Özine yaqışıyaq 

Bîr darecemen saga,    

Hamd şükür etermen...

 

Ey qaralardıñ, denizlerdiñ   

Rabb’ı bolgan Haq Allah!

Quran’dıñ derslerinden

Em Rasül-i Ekrem Muhammed

Aleyhisselamdıñ

Barı üyretkenlerinden  

Añlaganım nalar bolgan:

 

Qaydey kökler, em aspan,

Em zemin yeryüzi, 

Seniñ barlıq, birligine,

Şayitlik etipyatır;

Aynı süytüp deñizler,

Nehirler em şeşmeler,

Irmaqlar, barlıgındıñ  

Kerek em mejburlugına, 

Tagı em birligine,

Aşkere bîr darecemen 

Şahitlik etipyatır...

 

İyye sosı dünyamızdıñ    

Acayip buhar qazanları

Ökmündeki denizlerde,

Yaratılgan ne bolsa,

Atta bîr tamşıq suv bolsa,

Barlıgıman düzenimen,      

Em paydalı allerimen,

Yaratuvşısın bildiripyatır. 

 

Em salpı qum, suda, 

Rızıqları tap oñgın  

Bîr keppinen berilgen

Garip maqluqlardıñ barı,

Yasalgan vaziyeti,  

Köp muntazam alleri, 

Ey Quday Haq Allah!      

Seni  aşıq körsetipyatır...

 

Denizde yaşaytagan 

Neşe yanvar ayvanlardan

Ökinişge bîr danesi,

Bîr milyon yımırtqaman   

Denizlerdi şenlendirgen

Balıqlardan är bîrevi,  

Yasalgan allerimen, 

Tagı vazipelerimen,

Em idareleri qasında,   

Qursaqları toyganıman,

Tedbirleri körilip,  

Tagı tarbiyalarıman, 

Yaratuvşılarına işaret; 

Em so Allah’tıñ rızıq berüvşi

Bolganına baresi,

Neşe şayit bolıpyatır..

 

Em deñizde qıymatlı,  

Qasiyetli, ziynetli,   

Jevherlerden är bîrevi,

Yarasıq yaratılgan alimen,     

Em özine tartuvşı

Fıtrattaqı alimen,   

Em paydalı qasiyetimen,    

Seni tanıp bildiripyatır!

 

İyye sosınlar barı, 

Bîrer bîrer şayitlik   

Etkenleri qasında,

Baresi barabarşa, 

Em bîrbîriniñ işine  

Qarısqan allerimen,

Yasavlı kepleriniñ  

Bîr bolup birbirine  

Usagan vaziyetimen,

Em yeñilşe gayet köp 

Bolganları yagıman,

Senin bîrligine şayitlik

Etkeni körilipyatır... 

 

Em sosı yeryüzini, 

Topragıman barabar  

Tögerek bolgan alde, 

Barı dünyadı quşatqan 

Deñizlerdi bosluqta,

Avada ilip turdurganın,   

Tögilmey em şaşılmay  

Kün tögereginde gıdırtqanın, 

Em topraqtı bastırtpay 

Salpı qumman suvından 

Şeşit şeşit muntazam  

Ayvanlardı, cevherlerdi 

Yaratqanın qasında 

 

Em barediñ arzagıman 

Basqa neşe qullıgını, 

Savlay em tap keppen 

İdare etkenin,  

Em tedbirini körgenin;  

 

Em normalinde betinde

Körilgeni kerek bolgan

Neşe ayvan ölüsini,

Üstünde körsetpegenin,   

Seniñ barlıgındı ey Quday,   

Aşkere körsetipyatır...

Em barlıgındıñ mejburlugına, 

Sosı deñizler baresi,

İşindeki maqluqları 

Sanınşa işaretler, 

Em şayitlik etipyatır...

 

Seniñ Rablıq saltanatındıñ   

Aşmetine, em är zattı

Quşatqan qudretindiñ  

Azamatına bek aşıq     

Delalet etipyatır...”

 

Basqa manelerdi Allah,     

Keliyek yuma nasip bolsa, 

Ayttırsın bizge inşallah!

 

Savlıqpan qalıñız!

 

Dr. Yusuf ALTINIŞIK

E-mail: altinisikyusuf@gmail.com