Nogayşa 208: Miraş’tıñ meyvaları em paydaları ne bolgan? (4)

Nogayşa 208: Miraş’tıñ meyvaları em paydaları ne bolgan? (4)

Miraştın meyvaları  

 Em paydaları baresinde,

Bîr alimdiñ aytqanı

Bazı aqıyqatlardın soñı

Nav maneler bolgan:

 

Beşinşi bir meyva:

İnsanlardın kainattıñ

En qıymatlı bir meyvası,

Em kainattı yaratqan

Allah’tıñ köp nazlı

Süygüli qulı bolganı,

Miraşpınan anglaşılgan...

 

Nav akıyqattı cinlerge,

tagı em insanlarga,

Afendimiz Muhammed

Aleyhissalatü vesselam

Miraşpınan akelgen...

 

Nav mane ne eken,

Arüv etip anlasak,

Kişkenekey bir maqluq,

Em arıq ayvanday

bası esli, tek aciz,

tagı yarlı insandı,

Kuday’ımız Rabb’ımız

Miraş’tın meyvasıman

Üykenşe bir maqamga

Yani özi qasında

Köp süygüli orınga

Yetkereberip salgan...

 

Kainattıñ baresinin

Üstüne ozgarıp

Küyezleniyek bir maqamdı

Biz insanlarga bergen...

 

Yaratuvşumız Allah,

Biz beşare insanlardı,

Süyüniyegimiz bir neşe

En tetimli bir alge,

Songsız nimetine yetkergen...

So manedi aytpaga

Sözler barı az kelgen...

 

Nav manege bir misal,

Rütpesiz bir askerge,

Sen endi köp üyken

Bir qumandan boldın

Dep süyünşi berilse,

Kaydey bir süyünür;

Aynı sosı temsildey

Fani bolgan nav insanga,

Söyleytagan hayvan dep

Aytılgan nav insanga,

Songında yok bolup

Ketiyek so ademge,

Ayrılıqtın tokatların

Yep turgan zavallı

beşare nav insanga

birden birge ‘Ey insan

sen abedi davamlı

bir yannet’te meramatlı

em köp yomart Rahman’dın

rahmetimen hayalday

er yaklarga yetiyek

eske kelmez bir hızban

em ruhumuzdun kengliginşe

akıllardın gıdırıyagı

em qalplerdin tilegeni

ne bar bolsa baresini

köp kudretli bir Allahtın

mülkünde melekutunda

köringen körinmegen

bilingen bilinmegen

neşe alem yurtunda

seyran etip gıdırmaga

em so yerlerge uşup ketip

Barıyagının qasında

abedi bir şatlıkka

em Allah’tı körmege

yetip barıp ketiyegi

soga aytılgan vaqıt,

İnsanlıktan tömenlerge

Tüspegen ademlerge

ne darece terenşe

üşünley süyünüvdi

yüreginde seziyegini

arüv etip anlarsın...

 

Endi basqa temsillermen

Nav bir eki meyvadın

Qıymat derecelerini

Körsetpege şalışamız...

 

Birinşi bir misal:

ekevimiz barabar,

Bir elge baramız...

 

Sosı yerde bir qarasaq

erkim bizge em birbirevine

düşman em yabancı...

er yak cenaze tolgan...

 

Qulagımızga kelgen

Davislerdi tınglasak

yetimler yılavı bolgan;

em mazlımlardın kışkırıgı...

 

ene biz nav allermen

şaşanlagan vaqıtta

birev ketip so eldin

patşasından bir müjde

kabar alıp akelse

mine sosı müjdemen

bizge yaban bolganlar

ahbablarımız bolsa

düşmanlar em kardaş bolsa

cenazeler avır baslı

ibadet em zikirmen

kullık etken kullarga

birdenbirge avıssa

 

Sosı yetim yılavları

maktavmınan aferin

degen sözler bolsa

 

sosı ölüm em soyuvlar

askerligi bitkenlerdin

terhisine osasa

kaytibine süyünürmüz

tagı bizler em erkimdin

süyüngenine kosulsak

nav müjdemen ekevimiz

 ne darece süyünürmüz

ene sosı  miraşta

nav temsilge osagan

üyken müjdeli aller

insanlarga berilgen

sosı müjde kaydey bolgan

nasip bolsa keliyak yuma

kalgan sosı manelerdi

aytaberiyek inşallah

 

burungıda imandın

nurumınan karanmasa

nav kainattın maklukları

imansız karavman

yabancı tagı muzır

em kıynaltuvşı em yalgız

tavday barı makluklar

cenazelerge usagan

 

acel em biryaktan

erkimdin baslarını

kesip yoklukka atkan

barı davisler sankim

ayrılıktan em yokluktan

tuvgan kışkıruv bolgan alde

yani imansız karav

kainattı nav kepte

körsetkeni vakıt

miraştın meyvası

bolgan iman esasları

kaydey barı makluktı

saga kardaş birer dos

em Allahka er dayim

zikir tespik etüvşi 

ölümler em zavallar

askerlerdin terhisindey

vazipeden kurtuluv

davisler zikir tespik

hakikatinde bolganın

saga maga körsetken

 

ekinşi bir temsil:

seninminen ekevimiz

üyken şöldey bir yerde

kum denizi kuyununda

keşe em köp karanlık

kolumuzdu köremaymız

korşalavsız em yalgız

aş susuz umutsuz

bir vaziyette bolganga

so takikada birden birge

bir kisi peyda bolup

karanlık ortasından şıgıp

bir maşindi bizlerge

ediya etip berse

em bizdi mindirse

birden yannetke usagan

bir yerde er zatımız

neşe zamanlarga yetiyek

barı zatlardı berse

bizdi korşalıyak maramatlı

birevinin kasına

em erzakımızban barı

kerek bolgandı salsa

biz neşe mamnün bolup

rahat huzurga kavusurmuz

 

mine sosı üyken şöl

nav dünyadın özi bolgan

o kum denizi nav hadisat

işinde şalgangan

beşare insan bolgan

er bir insan keliyekte

neler bolıyak bilmegenge

 kerek bolgan zatlardın

kaytip keliyegini bilmey

sonı ne bolıyak marakpan

oylayberip turganda

ene sosı miraşpan

dünya neşe yomart bir zattın

konagı bolupturgan

insanlar so konakpaydın

yani kuday allahtın

sıylı konakları bolgan

 keliyek zaman karangı

bir yer bolmay köp yarık

yannet degen abadi

bir yurtka avıskanı

biz insanlarga miraşpan

kelgen üyken meyva bolgan

 

Savlıqpan qalıñız!

 

Dr. Yusuf ALTINIŞIK

E-mail: altinisikyusuf@gmail.com