Nogayşa 199: Yaslarman habarlasuv (1)

Nogayşa 199: Yaslarman habarlasuv (1)

 

Allah’tıñ ıznıman 

Bu yuma nasip bolsa,  

Üyken bîr alimdiñ

Yaslarga bergeni 

Bîr dersti sizlerge  

Köşiremiz inşallah!

 

“Bîr kün qasıma parlaq 

Bîr kesek yas keldiler.

Yaşav, yaslıq, em havas  

Betinden keleberip 

Manevi yaşavlarına

Üyken tavlüke bolgan 

Barı küna allerden     

Saqınıp turmaga,

Teysirli bîr nasihat   

Tilegen so yaslarga,  

Nav sözlerdi söyledim:

 

Sizdeki nav yaslıq, 

Qaytip bolsa bîr vaqıt, 

Elbet bîr kün ketiyek!

Eger halal tögerekte   

Qalmay yaşagan bolsanız,

Sosı yaslıq zayı bolup 

Dünyada em qabirde, 

Ziyadası ahirette,

Özi nazzetinden artıq, 

Köp belalar aşuvlardı, 

Basınızga akeliyek!

 

Eger İslam terbiyasıman, 

Sosı yaslıq nimetine 

Qarşılıq bolsun dep

Em yaslıqtıñ şükrü bolgan 

İffet, namusta qalsanız, 

Tagı tagatta garcasanız,   

Nav yaslıq manevi 

Kebimen dayim qalıp

Abedi bîr yaslıqtı, 

Sizlerge qazandırar...

 

Endi nav yaşavdı,  

Barabarşa oylasaq, 

Sosı yaşavımızda

Eger iyman bolmasa, 

Yade tagatsızlıqpan 

Bîr adem isyan etse,

Yani iymanñ teysiri, 

Eger tavsilgen bolsa,

Yaşav yalgız tısı arüv,

İşi aşuv, dert tolu, 

Qısqaşıq bîr zavqpınan 

Azanaqay nazzet bergen...

Tek, insandıñ basına   

Mîñler derece artıq    

Aşuv, qıyınlıq akelgen...

 

Nege dese insanda, 

Aqıl, pikir bolganga, 

Hayvanlardıñ zıddına,

Azir zaman qasında,   

Ötken zaman em aldıdaqı

Keliyek zamanlarman tagı   

Allah yaratqan kebimen,

İnsandıñ bavı bolgan;     

Ol zamanlardan tagı 

Em aşuv, em nazzet algan...

 

Hayvanlarga qaransa, 

Aqıl, pikir bolmaganga 

Ne ötken zamandan, 

Ne aldıdaqı zamanlardan 

İnsanlarda bolgan kep

Aşuv, qorqu em maraq

Kelmegeni üşün 

Azir nazzetleri qaşpagan...

 

Tek insan süytüp tuvıl...  

Hale bîr de yoldan şıqsa,

Yade gapletke tüsse, 

Azirgi nazzetine, 

Ötken zamandan kelgen,

Bîr neşe aşuvlar, 

Aldındaqı ömründen 

Kelipturgan maraqlar,

Aşuv, dert, oylavlar, 

Zaten azanaqay qalgan  

Azirgi nazzetini,

Aşşı etken, em bızgan...

 

Bîr de eger halal bolmay, 

Haramlarga bılgansa, 

Bütün bütün zeyirli,

Bîr bal ökminde bolgan...

 

Demek hayat nazzeti 

Yagından nav insan,  

Yüz derece hayvandan

Taga tömende qalgan...

 

Em bîr basqa aqıyqat,  

Ehl-i dalalet, gaplettiñ 

Hayatıman barabar

Atta barı barlıgı,  

Tagı em käinatı,  

İşindeki kün bolgan!

 

Barı ötken zamanlar, 

Em käinatlar sonıñ 

Dalaleti noqtasından,

Yoq bolıyagına inanganga     

Ölü ökminde bolgan...

 

Em de aqıl bavıman, 

Soga barı qaranlıq   

Aller berip hayatını,

Qarangıda taslagan...

 

Keliyek zamanlar tagı 

İtikadı bolmaganga, 

Sosı em yoq bolgan...

 

Demek yoqluq pikrinden 

Tuvgan dahşetli alminen,

Barı süygenlerinden 

Ebedi ayrı qalgan.

 

Sosı adem är dayim,   

Nav oyları sebebimen, 

Hayatınıñär yagını,

Qarangıman tolturgan...

 

İman bolsa ademde,   

Qaydey yahşı aller bolgan;

Keliyek yuma aytuvdı,    

İqram qılsın inşallah,

Rabb’ımız Haq Quday

 

Savlıqpan qalıñız!

 

Dr. Yusuf ALTINIŞIK

E-mail: altinisikyusuf@gmail.com