Nogayşa 196: Allah üşün süyülse, ahirette aqıbatı ne bolgan? (3)

Nogayşa 196: Allah üşün süyülse, ahirette aqıbatı ne bolgan? (3)

 

Süygü, Allah üşün bolsa, 

Ahiretteki paydaları,  

Aqıbatı ne bolgan?

So barede bîr alimdiñ      

Aytqanı ‘Toguz İşaret’ten

Qalganlar nalar bolgan:

 

“Üşünşi İşaret:

Yaşav yoldasın bikenge 

Halal tögerek işinde;

Yani gözel şepqatine,

İşindeki maramatqa,

Em gözel qasiyetine,

Tagı yahşı tabiyatına,

Baylangan bîr süygüdiñ;     

Em yaman allerden,

Künalerden saqlagandıñ 

Ahiret’teki aqıbatı,

Nav yahşı al bolgan:

 

Soñsız Rahim Allah onı,   

Sosı yaşav yoldasındı,

Hurilerden köp yahşı

Suvret em ziynetpen,

Özine taga tartuvşı

Bîr alminen yaratıp, 

So tatimlik yurtında,    

Ol abedi hayatta,

Saga yoldas beriyek!  

 

Burungıda dünyadaqı     

Basınızdan ötken zatlardı,

Bîr bîrevinizge, tatli tatli, 

Nazzet em zavqpınan

Aytıyagınız bîr yoldas, 

Em neşe hatirelerdi, 

Eslerge akeliyek  

Yahşı bîr yan yoldası,    

Taga süyümli süygüli, 

Bîr gözel dayim arqadaş,

Etip saga beriyek...

 

Ene süytüp etiyegine 

Allah özi söz bergen...

Elbet Qudaysöz berse

Sözinden qaytuv bolmas!

 

Törtünşi İşaret:

Ana, ata, avletke,     

Halal bolgan muhabbettiñ    

Aqıbatı Qur’an’dıñ

Ayetimen aytılgan kep, 

Är bîreviniñ maqamları,

Ayrı ayrı bolsa tagı,

Gene sosı tatimli    

Ayaldi, taza kepte     

Habarlasuv nazzetimen,

So Yannet’ke tiyisli  

Bîr yaşav kebimen, 

Soñsız bîr hayatta,

Barabarşa yaşatıp    

Özlerine nav suvretpen,   

İhsan, iqram etiyek...

 

Em onbes yasqa kirmeden, 

Akil balig bolmadan

Ölgen balları bolsa,

‘Vildanün muxalledün’

Degen Qur’an sözimen, 

Quday sosı ballardı,

Yannet balları etip,   

Em Yannet’ke tiyisli,    

Gayet süslü, süyümli

Bîr keppimen sonlardı,    

Ata em anasınıñ    

Qucagına beriyek...

 

Tagı ana, atalardıñ   

Yüreklerin biylegen    

Balalarga süygüdi,

Yannet’te qayta berip     

Özlerini süyündiriyek...

Balaga süygü zavqını    

Tagı em nazzatini,  

Quday’ımız Hak Rabb’ımız,     

Dayim etip beriyek...

 

Nege desen so ballar, 

Akil balig bolmastan 

On bes yastan avvel,

Mükellep bolmay ölgenge     

Dayim tetli, süyümli,

Bala bolup qalıyaqlar...

 

Dünyadaqı nazzetli, 

Är bîr zattıñ en biyigi, 

Yannet’te tabılganga

Tek, köp tetli bîr nimet, 

Ana atalıq zavqı,    

Yani balasın süyüp

Sıypagandıñ nazzeti,  

Yannet köbeyüv yeri 

Bolmaganı sebep,

-Yannet’te bala süygüsi,    

Yok dep biliner edi-.

Demek aqıyqat üşün al,  

Mine nav aytılgan   

Suvrette bîr almen

Yani bala süygüsi,  

Dünyadan taga yahşı,    

Taga zavqlı, em tatli,

Em ullı kebimen,         

Ana ataga beriliyek...

 

Endi nav orında,    

Balları akil balig    

Bolmay ölgen analarga,

Em atalarga nav aqıyqat,     

Üyken bîr müjde bolgan...”

 

Qalgan basqa işaretlerdi,

Aldımızdaqı yumada

Allah bizge nasip qılsa,

Bîr üyken rahmet boladı...

 

Savlıqpan qalıñız!

 

Dr. Yusuf ALTINIŞIK

E-mail: altinisikyusuf@gmail.com