Nogayşa 204: Miraş aqında bazı soravlar

Bu yuma “MİRAŞ AQINDA BAZI SORAVLAR” baresinde habarlasamız...

1380041
Nogayşa 204: Miraş aqında bazı soravlar

Nogayşa 204: Miraş aqında bazı soravlar

Mîraş haqında eske kelgen

Bazı avır soravlarga

Bîr alimdiñ bergeni   

Yavaplar solay bolgan:

   “Sorav:

Sen qalbinden aytasın:

Men qaytip inanayım,

Är zattan taga yuvıq

Bolgan bîr Allah’qa 

Paygambar aleyhisselam’dıñ

Miñler sanelik bîr yoldı 

Ötken soñ, yetmis miñ  

Perdelerdi ozaberip

Allah’pan söyleskeni,   

Qaydey aqıyqat bolgan?

 

Bizge bizden köp yuvıq

Allah’tıñ qasına

Ketip bargan qaytip bolgan?’

 

Biz tagı yavabını,  

Nav sözlermen aytamız:

Cenab-ı Haqär zatqa,

Är zattan yuvıq bolgan;    

Tek är zat Allah’tan,

Soñsız kepte erek bolgan. 

 

Misal bolsa sosı Kün

Eger bilimi bolup 

Tagı em söyleyalgaydı,

Senin qolında bolgan 

Bîr bıyala vasıtasıman 

Seninminen söylesip,  

Em özi tilese,   

Barabar bîr neşe

İslerdi eter edi...

 

Tek Kün közbebeginden 

Saga yuvıq bolgan alde,

Sen Kün’den tört miñ sane   

Ereklerde turasın...

Äş bîr yaqtan so Kün’ge 

Yanaşıp baralmassın...

 

Belki Ay’day aspanga,

Tuvradan em tuvraga

Kün’ge qarşı keliyek

Bîr orınga baralsan,  

Belki so vaqıt özin   

Bîr bıyala bolalarsın...

 

Aynı sosı misaldey 

Azel em abed Kün’i,    

Calal İyyesi Allah,

Är zatqa är zattan 

Taga yuvıq bolgan alde,

Är zat onuñ soñsızca

Ereginde qalgan...

 

Allah’qa yuvıqlıqtı 

Eger tilese bîr insan,

Barı yaratılgan maqluqtı

Ozaberip Quday’dıñ 

Yaratqanı barı zattıñ 

Miñler perdesini ötip

Käinattı quşaqan   

Esmayı Hüsna’sınıñ 

Yani gözel atlarınıñ

Är bîreviniñ soñsız  

Tecellilerini eslep, 

Sosı martebelerden

Neşe maqamlardı ötüp, 

Soñda Allah’qa manevi   

Yuvıqlıqqa yetse

Sosı almen şerep tabar! 

 

Em basqa misal bolsa;

Bîr askerdi oylasaq,

Bas qumandandıñ esas

Üyken maqamından erek turgan...   

 

Sosı asker, basqumandanga

Onbasıda körgeni    

Neşe tömen maqamman,

Bas qumandandan bek erek 

Uzun bîr aralıqpan,

Manevi köp rütbeler

Artından soga qarar...

 

Qumandandıñ esas,

Köp üyken maqamına

Yuvıq bolgandı tilese,

Mülazimlik, yüzbasılıq,

Miñbasılıq paşalıqtay

Bîr neşe martebeden

Ötken soñ yuvıq bolar..

 

Oysa sosı azamatlı, 

Üyken qumandandıñ özi,

Emrimen, qanunıman, 

Qaravıman, ökmimen, 

Tagı em ilmimen

Qumandan bolgan qasında,  

Bîr de evliya bolsa,

Är vaqıt so askerdiñ

Qasında bolaberip 

So yuvıqlıpan oga qarar. 

 

Aynı nav misallerdey

Calal iyyesi Allah,

Biz qullarga köp yuvıq,

Atta şah tamarımızdan 

Taga yuvıq bolgan alde,

Tek bizler özinden

Köp erekte turamız.

 

Ene sosı sebepten,   

Paygambarımız Muhammed

Aleyhissalatü vesselam,  

Rab’tıñ bizge yuvıqlıgı   

Yagından tuvıl,

Bizim erekligimiz     

Betten Miraş’qa şıqqan...

 

Sen endi bîr basqa 

Taga sorav soraysın:

Miñ türlü qıyınlıqpan

Tayyarelerge minip 

Kökke anca şıgıladı. 

Qaytibine bîr insan,

Nav tenimen berabar 

Miñler sane şaqırımdı 

Bîr eki taqıyqada,

Ötip barıp keri qaytqan?

 

Biz tagı dep aytarmız: 

Dünyaday neşe avır 

Bîr zat sizin fenninizben,

Bîr taqıyqada taqriben 

Yüzseksan segiz saat 

Bîr şaqırımdı ötedi...

Em taqriben yırma bes miñ 

Sanelik bîr yoldı, 

Bîr sanede aylanadı...

 

Acaba nav azamatlı 

Areketti so dünyaga  

Ettirip aynı sappan

Tasınday aylandırgan 

Bîr Qadir-i Zülcelal

Kişkenekey insandı,

Özi ullı arşına   

Alıp şıgaralmaspa?

 

Kün tartuvı dep aytılgan 

Özi yaratqan qanunıman

Mavlevidey tögerekte 

Neşe avır so dünyadı

Aylandırgan bîr qudret,

Süygüsi soñsız bolgan, 

Köp süyümli Rahman Haq,

Süygüsiniñ tartuvıman, 

Ezel, abedler küni,

Küşi soñsız sosı Rab,

Köp süygeni bîr insandı, 

Muhammed aleyhisselam’dı,

Aynı ayındırıqqa usap 

Köz aşıp qapaqaşe  

Arşına şıgaralmaspa? 

 

Savlıqpan qalıñız!

 

Dr. Yusuf ALTINIŞIK

E-mail: altinisikyusuf@gmail.com

 


Bäyläneşle xäbärlär