Nogayşa 244: Qur’an deñizinden bȋr kesek aqıyqat (5)

Bu yuma em “QUR’AN DEÑİZİNDEN BȊR KESEK AQIYQAT” baresinde söz bardıramız...

1362738
Nogayşa 244: Qur’an deñizinden bȋr kesek aqıyqat (5)

Nogayşa 244: Qur’an deñizinden bȋr kesek aqıyqat (5)

Hikmet tolı Quran’dıñ     

Aqıyqatları deñiz bolgan...

Munşa alim ömürlerşe,

Aytıp turganları alde,

Qur’an’daqı aqıyqatlar, 

Äş tavsilip bolmagan...

Endi ol aqıyqatlardan   

Üykenşe bîr alimdiñ

Aytqanlarından, bîr kesekti   

Taga sizge köşiremiz: 

 

Bismilllahirrahmanirrahim 

Dep sözge baslaymız:

 

Em Allah’tıñ Rasül’i  

Hazret-i Muhammed’ke 

Salat selam aytamız...

 

“Ey sıylı qardaşım! 

Bîr yımırtqadan, bîr tavus 

Qusınıñ şipeyi şıqsa,

Soñı ösip bek yarasıq   

Gözel tavus qusı bolup 

Kökte uşpaga baslasa, 

Alem tögereginde, 

Uşup tanıngandan soñ,

Är kim soga hayran bolar;    

Özini süymegen qalmas...

 

Endi so tavus qusınıñ   

Barı gözellik oñınlıgın,

Tavus yımırtqadan şıqqanga,   

Qabıgınıñ işinde 

Qarap turgan bîr ademdi,    

Eger sen körüp qalsan,

Sonıñ ahmaqlıgından  

Äş bîr şüphen qalmas...

 

Aynı nav misaldey  

Paygambarımız Muhammed

Aleyhisselamga qaraganlar,    

Tarihlerde aytılgan,

Yaşavınıñ burıngı,   

Paygambarlıqtan avvelki    

Zamanlarına onıñ

Maddi em berangalı  

Bîr qaravışpan qarasalar;

Dıqqat etpey, istiñ tısına  

Qaragan közlermen

So Paygambar’dı oylasalar,

Manevi em är yaqlardı, 

Qaplagan üyken zatını,   

Äş bîr zaman köralmaslar;

Parq edip añlayalmaslar... 

Qıymat derecesine   

Yetalmas, baralmaslar...  

 

Nav sebeptenPaygambar     

Hazret-i Muhammed

Aleyhisselamoylansa,   

Yaşavınıñ baslarını,   

Em insanlıq allerini,

İnce nazik bîr qabıqtay   

Körgenimiz kerek bolgan...

 

Nege dese so qabıqtan,  

Eki alemdiñ küni,   

Tagı Yannet’te ösken

Tuba teregindey meyvalı,   

Muhammed aleyhisselam’dıñ

Mübarek teregi şıqqan! 

 

Sosı manevi terek,    

İlahi feyizlermen     

Sulanganı qasında,

Rabbaniihsanlarman   

Öskenge oñgın bolgan...

 

Nav sebepten sosı şanlı 

Nebi Paygambar Muhammeddiñ

Hayatınıñ basındaqı   

Köringen allerinden 

Bîr arıq qabar esitilse,

Üstünde äş toqtamay 

Hamen basını köterip

Barı alemdiñ tögerigine,  

Şaşratqanı nurlarga,

Qaravımız kerek bolgan... 

 

So Paygambar’dıñ yaşavınıñ  

Basına şüphemen qaragan,  

Mastarman mazhardı,  

Menbamınan ma’kesti, 

Zati bolgan bîr zatpan,

Tecellidiñ arasını,     

Ayıralmagan insan bolgan...

Soñı sosı ademdiñ,       

Tüseyegi orın şüphe bolgan!

Üşün aqıyqat bîr maselege,

Şüphe etip baslagan!

 

Yogarlarda aytılgan     

Sözlerden muratımız,   

Ne eken? dep sorasan;

Rasülüllah Muhammed   

Aleyhisselatü vesselam,  

Allah’tıñ nurlarına,

Peyizlerine bıyala bolgan...

 

Misal bolsa kökteki, 

Yarqap turgan nav Kün, 

Bîr bıyalada körinse,

Bıyala sankim Kün’dey

Qaysı betke tutulsa, 

Tutqan yaqtı yarıq etip

Tögerekke salve şaşqan...

Tek sosı yarıqtıñ    

Asıl qayerden kelgeni  

Är kimge malim bolgan...

Sosı bıyala anca 

Kün’den alganı nurdı,

Qaytara keri avdargan...

 

Aynı sosı misaldey,    

Paygambarımız Muhammed

Aleyhissalatü vesselam, 

Özi anca qul bolgan...

Özinde iygilik betten

Qaysı zat bolgan bolsa, 

Baresini soga bergen, 

Allah taala bolgan...

 

Rasülüllah aleyhisselam,  

Hak’tıñ nimetlerini, 

Em Rab’tıñ üykenligin,

Bek yarıq körsetken  

r parlaq bıyala bolgan...

 

Özi ullı qul bolup,  

İbadet betinden tagı,

Är kimden aldıga bargan...

Demek munşa köringen 

Barı yahşı oñınlıq, 

Em biyik aller barı,

Özi malı bolmagan... 

Allah betten berilgen,

Rahman Rahim Haq Quday’dan 

Kelgen, savleler bolgan...

 

Äş bîr zat ne bolsa,

Zarredey bîr qayırdıñ

Asıl iyyesi bolalmagan...

 

Tek sosı bîr zerre, 

Allah namına bolsa, 

Yani haqtıñ tecellisine,

Bıyalalıq etgen bolsa,     

İşine yıldızlar sıygan!

 

Demek Rasül aleyhisselam, 

Allahñ nurlarını,

Körsetken bîr bıyala

Bolganı sebep, 

Özinde munşa qayır, 

Em neşe yarasıqlıq bolgan...” 

 

Savlıqpan qalıñız!

 

Yusuf ALTINIŞIK

E-mail: altinisikyusuf@gmail.com

 

 
 
 
 


Bäyläneşle xäbärlär