Nogayşa 243: Qur’an deñizinden bȋr kesek aqıyqat (4)

Bu yuma em “QUR’AN DEÑİZİNDEN BȊR KESEK AQIYQAT” baresinde söz bardıramız...

1355432
Nogayşa 243: Qur’an deñizinden bȋr kesek aqıyqat (4)

Nogayşa 243: Qur’an deñizinden bȋr kesek aqıyqat (4)

Hikmet tolu Qur’an’dıñ     

Aqıyqatları deñiz bolgan...

So deñizden neşe alim,   

Aqıyqat qaznaları şıgargan...

 

Deñizdeki tamşıqlardıñ 

Sanuvı bolmaganday  

Qur’an deñizindeki

Aqıyqatlardıñ tagı,       

Soñına barılmagan...

 

Munşa alim ömürlerşe

Aytıp turganları alde,

Qur’an’daqı aqıyqatlar, 

Äş tavsilip bolmagan...

 

Endi ol aqıyqatlardan,   

Üykenşe bîr alimdiñ  

Aytqanlarından bîr kesekti,  

Avdaruvga davam qılamız.

Bismilllahirrahmanirrahim,   

Dep sözge baslaymız.

Em Allah’tıñ elşisi  

Hazreti Muhammed’ge 

Salat, selam aytamız...

 

“Ey aziz qardaşım bil!     

Sünbül berip terek bolgan,

Tal budaqqa qarısqan,    

Soñı meyvası şıqqan

Bîr terekti körgen bolsan,     

Ne bolganı aşıq bolgan 

Sosı terektiñ şekirdegi,       

Aqında şüphen bolmas.

Nege dese so şekirdek    

Bitip qaysı meyvadıñ    

Teregi bolganı,

Közdiñ aldına şıqqan...

 

Aynı sosı misaldey    

Manesi em aqıyqatı,       

Soñı em meyvaları,

Körilip şıqqan zattıñ   

Tagı qaydey bolganı,    

Aşıq bolgan aqıyqattıñ

Aqında em şüphe bolmas...           

 

Demek teregi meyvası,  

Şıgıp körilgen maselege,    

Şüphe evhamlar qonmas...

 

Asıl maqsattı aytpay     

Bîr eki söz em qossaq,

Bîr şekirdek basqa şekirdekpen    

Barabar topraqqa atılsa,

Qaranlıq topraq astında    

Qarısıp bilinmegen...

 

Tek ösip terek bolsa, 

Tagı meyvaları şıqsa,   

Äş şüpege tüspey

Qaysı meyvalardıñ şekirdegi     

Bolganı bilinip ayrılgan.

 

Eger sen so alde em  

Şüphe etiyek bolsan, 

Şıqqan barı meyvalar,

Senin barı yanlışıñdı,      

‘Mine biz nav meyvamız’  

Dep köteresi seni,

Ötürükşi şıgarıyaq...

 

Alma teregi bolgan   

Bîr şekirdek aqında,

Nav hanzalediñ şekirdegi

Dep aytqanın saga,   

Asla nasip bolmayaq...

Eger barı almalar,     

Hanzalege avıssa,      

Sosı vaqıt almalardı,

Em şekirdeklerini,   

Hanzalediñ dep aytarsın...

Tek sosı ihtimal,      

Äş bîr zaman bolmıyaq...

Hanzale äş bîr vaqıt       

Almaga avıspıyaq...

 

Endi sosı yergeşe 

Aytılganlardan maqsat:  

Paygambar’ımız tagı,

Aleyhissalatü vesselam,

Aynı bîr şekirdekke usagan:     

İslamiyet teregi,  

Barı meyvalarıman,

Em şeşekeylerimen,     

So şekirdekten şıqqan...

 

Ol Paygambar Muhammed       

Aleyhissselatü vesselam’dıñ  

Nav  mübarek avzından     

Bizge kelgen Qur’antagı,

Seyyar yıldızlardı meyva bergen       

Aynı bîr künge usap,

İslamiyet’tin on bîr tane       

Esasını körsetken

Altı iyman esasıman, 

Bes İslam şartımınan 

Köringen Qur’an küni,

Barı yarıqlıgıman 

Paygambarñ meyvası     

Bolup bizge uzatılgan!

-Aleyhissalatü vesselam-

 

Acaba nav är bîrevi 

Dünya qadar qıymatlı 

Meyvalardı körgen soñ,

Şekirdegi Muhammed

Aleyhisselam aqında,

Bürtököy bîr şüpege,

Tüssen ornı bolar ma? 

 

Aziz qardaşım qayta bil:    

Duvalar Allah’tıñ    

Bîrligi em barlıgına,

Tagı ibadettiñ sırlarına       

Esik aşuvşı yol bolgan...

 

Qaytip boladı desen, 

Eger Allah bîr bilinse,  

Tagı ibadet etilse,

Duva em ibadet etken,   

Qalbinde qıdırıp turgan,

Em işinden ötkergeni 

Avas em tileklerdi,   

Allah esiter dep inangan... 

Em inanganı  nispetpen   

Quday’ga yalbargan.

 

Nav itikattı bîr insan,    

İbadet etkeni zaman,     

Tagı Haq'tıñ birligini,

Em barlıgını oylaganda   

Yüreginde tapqan...   

Zaten sosı itikatpan  

İbadet kerek bolgan. 

 

Barı etilgen duvalar,

Quday’dıñ küş quvvatına,

Em är zattı bilgenine, 

Biz qullardıñ iymanını     

Körsetip aşkere qılgan...

 

Nav itikatpan baremiz,   

Allah’tıñ är bîr zattı 

Bilgeni qasında,

Em är zatqa küşi yetip

Duvalarman özinden  

Nedi tilegen bolsaq,

Beriyegine inanamız. 

Em bergenlerine qarap      

Nav iymanımızdıñ em

Üşün aqıyqat bolganına,     

Yüregimizdi qosamız...

 

Savlıqpan qalıñız....

 

Dr. Yusuf ALTINIŞIK

E-mail: altinisikyusuf@gmail.com

 

 
 
 
 


Bäyläneşle xäbärlär