Nogayşa 217: Allah’qa nege inanamız? (8)

Bu yuma em “ALLAH’QA NEGE İNANAMIZ?” baresinde habarlasamız...

Nogayşa 217: Allah’qa nege inanamız? (8)

Nogayşa 217: Allah’qa nege inanamız? (8)

Allah’tıñ barlıgınıñ

Neşe delilleri baresinde 

Em Allah’qa inangandıñ

İnsanlarga ne darece  

Kerek bolganı manesinde, 

Bîr alimdiñ aytqanınıñ 

Davamı nalar bolgan:

                            

Tokuzunşı Delil

Kel ey oysuz arqadaş!  

Sen nav saraydıñ

İyyesini tanımaysın! 

Tanıgandı em tilemeysin!

 

Nege dese esinşe 

Üşünlikten erek köresin...

 Onıñ acip saniyatlarını,

Aqlına sıydıramay    

Şaşanlap qalganga,  

İnkär betke burulasın!

 

Tek asıl qıyınlıq, 

Em üyken müşkilat,  

Tagı üşünley zorluq,

Em dahşetli avırlıq,  

Onı tanımasan bolgan!

 

Nege dese tanısaq,    

Yani soga inansaq, 

Barı sosı üyken saray,

Yani savlay käinat,

Yaratılgan maqluqlar, 

Yaratuvşı bîr Allah’qa  

Bîr tek zattay yeñil bolar...

 

Köp rahat bolgan qasında,     

Körgenimiz ucuzluqqa,

Em mollıqqa sebep bolar.     

Eger onı tanımasaq

Yani Allah yoq desek (haşa!)

Sosı vaqıt är bîr zat, 

So saraydıñ baresini,

Savlay özi yasaganday    

Müşkilatlar bolıyaq.

 

Nege dese är bîr zat, 

Nav sarayday saniyatlı, 

Em qıymatlı bolgan.

Är bîr maqluq barege,  

Qıymatşa denk bolgan...

 

Sosı qıymatlı saniyat,

Sonı bîrev yasamasa,  

Öz özinden qaytip bolıyaq?

 

Tagı ol vaqıt nav mollıq,     

Em ucuzluq qalmıyaq.

Hatta nav körgenimiz, 

Zatlardan tek bîrevi  

Ne bizim ne basqasınıñ

Qolına tüspege     

Äş imkänı bolmıyaq...

 

Sen yalgız nav yipke 

Tagılgan tätli qonserve  

Qutuqlarına qara!

 

(Qonserve qutugı 

Degen sözben anlaşılgan  

Qudret mucizeleri;

Qavun, qarbız, narday;    

Em süt qutıgına oqşagan

Hindistan cevizindey     

Rahmet ediyaları bolgan.)

 

Mine sosı nimetler, 

Em saniyatlı meyvalar,  

Eger onuñ yasırın,

Mucizeler körsetken 

As üyünden şıqpasa,   

Endi qırq paraga pulga

Alıngan sosı zatlar,    

Milyarlarga alınmayaq...

 

İyye, asıl eske erek 

Tüsken zorluq, müşkilat, 

Qıyınlıq, imkansızlıq,

Haq’tı tanımasaq boladı...

 

Qaytip boladı desek,  

Mine sosı közimiz 

Aldındaqı bîr terekke,

Bîr tamırdan, bîr qanunman,    

Bîr markezden yan berilip

Mînler meyva yasavı,  

Bîr meyvaday yengilşe, 

Köp qolayşa boladı...

Eger sosı terektiñ   

Meyvaları ayrı ayrı    

Markezlerge, tamırlarga,

Ayrı ayrı qanunman  

Baylanılgan bolsa,  

Är bîr meyva sankim

Terektiñ baresiniñ   

Yasavınday qıyın boladı...

 

Em basqa bîr misal: 

Savlay ordu savatı,   

Bîr markezden, bîr pabrikadan,   

Bîr qanunman yasalganga,

Ordudaqı askerlerdiñ   

Sanları neşe bolsa,  

Bîr askerdey yengilşe,

Bek qolayşa boladı.

 

Eger är bîr askerdiñ  

Techizatı ayrı ayrı  

Yerden tedarik bolsa,

Askerlerdiñ sanınşa     

Pabriqa kerek boladı...

 

Sosı eki misaldey,  

Nav muntazam sarayda,  

So mükemmel şaarde,

Nav üyken mamleketpen  

Azamatlı alemde, 

Barı sosı zatlardıñ

İcatları yasavı,  

Bîr tek Zat’qa berilse,  

Allah yarattı denilse,

Tap manemen yeñil boladı...  

 

Em körgenimiz ucuzluqqa,

Mollıq em yomartlıqqa     

Sebep tagı boladı...

 

Yoqsa är zat bîr basına,    

Ol qadar köp baalı, 

Ol qadar em  qıyın bolar kim,    

Dünya berilse tagı,  

Qolga kelip bolmaydı...

 

Qalganlardı keliyek yuma, 

Aytuvdı Haq Quday

Nasip qılsın inşallah

    

Savlıqpan qalıñız!

 

Dr. Yusuf ALTINIŞIK

E-mail: altinisikyusuf@gmail.com

 

 
 


Bäyläneşle xäbärlär