Nogayşa 216: Allah’qa nege inanamız? (7)

Bu yuma em “ALLAH’QA NEGE İNANAMIZ?” baresinde söz bardıramız...

Nogayşa 216: Allah’qa nege inanamız? (7)

Nogayşa 216: Allah’qa nege inanamız? (7)

Allah’tıñ barlıgınıñ  

Neşe delilleri baresinde,

Em Allah’qa inangandıñ

İnsanlarga ne darece   

Kerek bolganı manesinde,

Bîr alimdiñ aytqanından 

Basqa haqıyqatlar em nav bolgan:

                            

“Sözdin özi aytılsa;  

Qaydey nav elde bolgan 

Asıl madde, unsurlar,

Barı eldi qaplaganga,  

Sosınlardıñ iyyesi em, 

Barı mamleketke iyye,

Patşa bolganı kerek bolgan...

 

Em sosı mamlekettiñ  

Är yagında tabılgan   

Barı saniyatlar tagı,

Bîrbîrine oqşaganga , 

Är bîrevinde aynı möhürdi

Közlerimizge körsetkenge,  

Mine sosı saniyatlar em,  

Är bîr zatqa ökmetken  

r tek zattıñ saniyatı  

Bolganını bildirgen...

 

Nav almen anlaşılgan mane, 

Sosı haqıyqat bolgan:

‘Kötere elde bolgan   

Barı saniyat, maqluqlar,

Sosı bîrlik allerimen, 

Är bîr yaqqa ökmetken 

Bîr tek Rab’tıñ saniyatı, 

Maqluqları bolgan...’

 

Mine kördin arqadaş!   

Demek nav mamleketke,  

Azamatlı sarayga,

Bîrlik möhürü basılgan;  

Vahdet nişanı salıngan...

 

“Qaytip bilemiz?” desek, 

Yaratılgan bîr kesek 

Bazı zatlar bîr ekende

Her yaqlarda tabılgan...

-Bazılardıñ az biraz 

Ayrılıgı bolsa da

Gene bîr yıns işine kirip    

So birlikke qosulgan-  

Nav bîrlikler barı em  

Özlerini  yasagandıñ    

Bîr bolganın körsetken...

 

Bîr yaktan em navga qara! 

Bîr gayib perdesinden 

Qalınşa bîr yip şıgadı...

 

(Qalınşa yipten mırat, 

Meyvalı terekler bolgan...

Miñler yip degen mane, 

Tallarga işaret bolgan.

Yiplerdiñ basındaqı  

Almas, nişan, ihsanlar,  

Ediya dep aytılganlar:

Şeşekeyler em meyvalardıñ   

Şeşitleri bolgan.)

 

Qara sosı qalın yipten 

Miñler yipler em sozılgan...

Är bîr yiptiñ basına, 

Bîrer almas bîrer nişan,  

İhsan, ediya tagılgan...

Em sosınlardıñ baresi,   

Är kimlerge, barege,   

Tiyisimen berilgen...

 

Acaba nav alamat, 

Äş umulmas kebimen  

Berilgen ediyalardı,

Tagı barı ihsanlardı,     

Gayp perdesinden yiberip  

Nav insanlarga uzatqan  

Rahman Rahim Allah’tı,  

Bîr insan tanımasa,  

Em teşekkür etpese,  

Ne darece divanece

Areket etkenini   

Bası esli är kim bolsa,   

Arüv etip bilgen!

 

Eger sonı tanımasaq, 

Yani oga inanmasaq, 

Mejbur qalıp yiplerdiñ

Uşlarındaqı almaslardı, 

Em basqa ediyalardı, 

Özlerinin yasap

Bizlerge sunganına   

İnanganımız kerek bolgan.

 

Sosı vaqıt meyvalardıñ

Şıqqan yeri tallardıñ, 

Är bîrevinde Allah’tıñ

Küşiniñ bolganına   

İnangan kerek bolgan...

 

Mine bizim körgenimiz, 

Közlerimiz aldında 

Körinmegen bîr kol,

Avvel yiplerdi yasap 

Ediyalardıñ baresini,

Onlarga tagıp yibergen...

 

Demek nav sarayda her bîr zat,    

Burungı özinden ziyada,

Mucizeler yaratqan  

Bîr Allah’tı körsetken...

 

Endi ey arqadaş!

Eger onı tanımasan, 

Köz aldında nav islerdi,

Barı inkär etpege,   

Mejbur qalıyaqsın sen...

 

Eger süytüp bilsen em,   

Ayvandan yüz derece,

Tömenlerge tüsiyeksin...”

 

Nav barediñ davamını,  

Keliyek yuma Rabb’ımız,

Nasip etsin inşallah!

 

Savlıqpan qalıñız!

 

Dr. Yusuf ALTINIŞIK

E-mail: altinisikyusuf@gmail.com

 

 
 
 
 
 
 
 


Bäyläneşle xäbärlär