Nogayşa 212: Allah’qa nege inanamız (3)

Bu yuma em “ALLAH’QA NEGE İNANAMIZ?” baresinde söz bardıramız...

Nogayşa 212: Allah’qa nege inanamız (3)

Nogayşa 212: Allah’qa nege inanamız (3)

Allah’tıñ barlıgınıñ

Neşe delilleri baresinde,

Em Allah’qa inangandıñ 

İnsanlarga ne darece  

Kerek bolganı manesinde,

Bîr alimdiñ aytqanları, 

Oyda aytılganday bolgan:

 

Üşünşi bîr delil:  

Kel nav hareket etken 

Antiqa saniyatlarga qara!

 

(Yanvarlarman insanlarga  

İşaret etilipyatır. 

Nege dese är hayvan,

Nav alemdiñ bîr fihristesi,   

Em insandıñ özi tagı,

Nav kainattıñ kişkenekey     

Bîr ülgisi bolgan sebep,

Alemde ne bar bolsa, 

İnsanga em salıngan.)

 

So insandın är bîrevi

Nav yarasıq qasiyetpen

Yaratılganı sebep,

Sankim nav üyken saraydıñ  

Kişkey nusqası bolgan...

 

Savlay sosı sarayda, 

Är ne zat bolgan bolsa,

Nav kişkenekey hareketli    

Makinede em bolgan...

Yani alem kişkeyip 

İnsan bolup körilgen...

 

Endi äş imkän bolar ma, 

Nav saraydıñ ustasından

Baska bîrev kelsin de   

Sosı acayip saraydı,

Nav kişkenekey makinediñ 

İşine akelip salsın...

 

Em äş imkän bolar ma?  

Bîr kutuqtay bîr makine,

Barı savlay nav alemdi,

İşine algan alde, 

Tesadüp yade abes

Bîr is, işine kirsin!

 

Demek közdiñ körgeni,

Neşe sosı antiqa, 

Makineler bar bolsa,

Ol yasırın Yaratuvşı  

Zat’tıñ bîrer sikkesi, 

Mühürü ökmünde bolgan..

 

Üşünley bîrer tellal

Em ilanname ökmünde, 

Yani özlerini yasagan

Usta yasavşılarını,    

Bildireberip turgan...

 

İnsanlar em ayvanlardıñ   

Allerimen aytqanları,

Mine nav aqıyqat bolgan: 

“Biz solayına bîr zattıñ 

Saniyatı bolganmız kim,    

Savlay barı alemdi,

Sankim bizdi yasaganday  

Köp yengilşe yasaytagan 

Küşi soñsız Zat bolgan...

 

Törtünş bîr delil:      

Ey inatşı arqadaş!       

Kel taga acayibini,

Endi saga körsetiyekpen:  

Qara! Nav mamlekette,

So islerdiñ baresi,

Em körgenimiz barı zatlar,   

Avıstı em avısıpyatır... 

Baresi, eş bîrevi,    

Bîr alde turmapyatır...

 

Dıqqat et, em nav körilgen   

Yansız zatlar, duygusuz

Qutuqlar är bîrevi, 

Sankim soñsız, köp küşli

Bîr hakimge usapyatır...

Nege dese är bîr zat, 

Barı basqa zatlarga,  

Sözini ötkeripyatır...

Mine qasımızda turgan 

Nav makinege qara! 

Sanki emir bergendey

Bezegine, süsine     

Kerek bolgan ne bolsa,

Erek yerlerden yugurup  

So terekke kelipyatır.  

 

(Makine degen zat,  

Meyvalı terekler bolgan.

Nege dese yüzlerşe

Dezgahlardı, pabriqadı,  

İncecik tallarında  

Tasıganday sankim,

İnsanga hayret bergen 

Yapraqlardı, şeşekeydi,

Meyvalardı toqıpyatır;

Süslendirip, pisirip 

Bizlerge uzatıpyatır!

Oysa şam em qatranday  

Neşe üyken terekler,

Quru tasqa dezgahların  

Ataberip şalışıyıpyatır.)

 

Endi nav yerge qara! 

Sosı essiz bolgan zat, 

Bîr işaret etkenimen,

Özinden üyken zatlardı, 

Qızmatşı etipyatır.   

Barı isi ne bolsa,

Qullıqlar ettiripyatır... 

 

(Denelerge, togımlarga, 

Em şıbın yımırtqalarına 

İşaret etilipyatır:

Misal bolsa bîr şıbın,

Bîr qaraagaştıñ yapragında

Yımırtqasın taslaydı; 

Bîrden so qaraagaştıñ 

Yapraqları yımırtqalarga, 

Ana qursagınday boladı.

Em besikke usap,

Ayriyeten balman toladı...

Sankim so meyvasız terek,

Nav keppen yan tasıgan  

Ruhlu meyvalar beripyatır.)

 

Taga basqa zatlardı em, 

Nav misallermen qarşılastır!

Sankim her bîr zat ne bolsa, 

Barı sosı alemdeki

Maqluqlardı yıynap

Özi emrine tıgıpyatır...

 

Eger so yasırın Zat’tı  

Sen qabıl etpesen,

Nav mamlekette ne bolsa,

Tasına, topragına,  

Yanvarına, em insanday 

Barı maqluqlarına,

Sosı yasırın Zat’tıñ  

Barı önerlerini, 

Saniyatını, küşini,

Berüvge mejbur bolıyaqsın!

 

Mucizeler yaratqan 

Bîr yaratuvşı yerine, 

Mucizeler körsetiyek

Milyarlar maqluq sanınca     

Yaratuvşıga inanıyaqsın!  

 

Basqa üyken qıyınlıq em, 

Sosınlardıñ baresi, 

Em bîr bîrevine zıd,

Em bîrbîrevine misil, 

Em bîrbîrevinin işinde 

Bolganı mejbur bolıyaq!

 

Eger sosınday bolsa, 

Nav intizam, barı düzen, 

Bızılıp em qarısıyaq.

 

Yani bîr Allah’qa inanmasan,   

Milyarlarşa Allah’tıñ,

Barabar is etkenini,  

Qabılga mejbur bolıyaqsın!

Yani maqluqlar barı,    

Är bîrevi Allah bolıyaq( haşa!)!

 

Oysa bîr istiñ basında, 

Eki tene adam bolsa,  

Sosı isler qarısar!

Hale nav mamlekettey  

Neşe üyken bîr orında, 

Köp düzenli bîr elde,

Eki barmaq qarıssa,   

Qarıstırıp salıyaq!

 

Bîr avılda eki müdür, 

Bîr qalada eki vali,

Bîr mamlekette eki patşa

Bastutarlık qılsa, 

So mamleket qarısıyaq... 

Qaytip bolar nav käinattıñ    

Eki iyyesi tabılsın!

 

Savlıqpan qalıñız!

 

Dr. Yusuf ALTINIŞIK

E-mail: altinisikyusuf@gmail.com

 

 


Bäyläneşle xäbärlär