Nogayşa 190: Allah üşün süygendin aqıbatı ne bolgan? (1)

Bu yuma “ALLAH ÜŞÜN SÜYGENDİN AQIBATI NE BOLGAN?” baresinde söz bardıramız...

Nogayşa 190: Allah üşün süygendin aqıbatı ne bolgan? (1)

Nogayşa 190: Allah üşün süygendin aqıbatı ne bolgan? (1)

Süygülerimiz bizim  Eger Allah üşün bolsa  Qur’an sözine uysa,   

Songları qaytıp bolar?  Nav barede bir üyken      Alimdin aytqanı,  

Yahşı, biyik manelerden    Bir kesegi nav bolgan: 

 

 

“Sen endi soraysın:  ‘Benim gözel aslarga  Nepsimge em bikemge

Ana, aqa, balamga   Doslarımga, evliyaga,    Barı paygambarlarga,

Yarasıq ne zat bolsa...  Baharga em dünyaga,  Baresine süygülerim,

Qur’an aytqanday bolsa,    Paydaları ne bolgan?

 

Menim saga yavabım,   Nav aqıyqatlar bolgan:

So manelerdin tamamını, Baresini aytpaga, Belki üyken bir kitap

Yazuvga kerek bolgan.   Söle yalgız yıyıstırıp  Bir eki neticege,

İşaretler qılınıyaq:

Burungıda dünyada Bolgan tezok paydalar, Songda ahirette bolgan

Neticeler aytılıyak... 

 

      Taga avvel aytılganday    Sosı süygümiz bizim,

       Ehl-i gaplet, ehl-i dünyadın    Süygen kebinde bolsa;

      Yani nepis esabına,   Özimiz betke bolsa,    Belaları, qaygıları,

      Qıyınlıgı, aşuvları,     Köp ziyada bolgan...

       Tatimligi, nazzetleri, Rahatları az bolgan...

 

Mesela şefqatimiz,  Basqalardı ayavımız,  Acizligimiz sebebimen

Aşuvlı musibet bolar...

Nazzet desen sonunda Yok bolup ketken sebep  Zehirli serbet bolar!

Süygü desen ayrılıq  Sebebimen, belalı,   Yürek yaqqan ot bolar...

     Mine sosı süygüler  Ahiretke barganda em,  Allah’tın hesabına

     Bolmaganı sebep   Eş paydaları qalmagan...

     Haramga da kirgen bolsa,    Payda sosı yerde tursun;

     Songı azabqa avgan...

 

 

Eger nav muhabbetler,  Qur'an yol körsetkendey  Tuvra kepte bolsa,

Yani Rahman Allah’tın Süygüsine sebep bolsa,   Ol zaman dünyada,

   Em ahirette yarasıq     Qayırlarga bardırar...

Nav mane biraz taga  Aşılaberip aytılsa,  Misal bolsa nav süygün,

Qur’an aytqanday bolsa,  So dünyaga salıngan  Nazzetli aslarga,

Em gözel meyvalarga,     Eger süygün bar bolsa,

Eş qıynaluvı bolmagan    Birer nimet bolarlar...

Özleri şükür bolup    Em nazzet bolarlar...

 

 

Endi nepsine süygün  Qur’an’ga uygan bolsa,  Yani sonı ayasan,

Em terbiya eteberip  Zararlı havaslardan   Sosını saqlasan,

Ol zaman senin nepsin     Saga minmes, em soga

Yesir bolup qalmassın. Atta sen özin oga Mingen song haramlardan

Havaslardan qutarıp     Quday’ga savq qılarsın...

 

Em hayat yoldasın  Bikenge süygün senin,  Madem qalp gözelligi,

Tagı tarbiyasına,  Em bir şepqat qaznası   Bolgan kebine tayangan;

Tagı Allah’tın saga  Bir rahmet ediyası   Bolganına baylangan,

So qısqayaqlı bikenge    Alal süygü em maramat

Körsetalsan sen eger,    Ol tagı saga ciddi,   Örmet süygü körseter...

 

Ekeviniz barabar  Qartlıqqa barsanız,   Aranızga salıngan

Süygü em maramat,  Örmetpinen em şepqat,  Songgaşe davam eter,

Ketkensaytın em artar...   Yaşavın sosı kepte   Barı tetimmen öter...

 

Yoqsa közge köringen  Yalgız tıs gözelligine,  Suvretine baylansan;

Süygün nepsani bolsa, Sosı muhabbet tezoq Bızılgan song aranızda

Tirlik em tüzen qalmas  Keşiminiz bızılar...”

 

 

Qalganlardı nasip bolsa,  Keliyek yumaga barsaq 

Aytaberiyek inşallah!

 

Savlıqpan qalıngız!

 

Dr. Yusuf ALTINIŞIK

E-mail: altinisikyusuf@gmail.com

 
 


Bäyläneşle xäbärlär