Nogayşa 160: Eñ qazanşlı ticaret (4)

Bu yuma em “EÑ QAZANŞLI TİCARET” baresinde söz bardıramız!

Nogayşa 160: Eñ qazanşlı ticaret (4)

►Nogayşa 160: Eñ qazanşlı ticaret (4)

 

Allahmü’minqullarından  

Nepis em mallarını,

Yannet qarşılıgında,

Özlerinden satıp algan!” 

Manelerine kelgen 

Bîr Qur’anayetiniñ

Maneleri baresinde  

Üyken bîr alimdiñ   

Aytqanınıñ davamı,

Oydaqı sözler bolgan:

 

“Em mesela tildeki 

Ted alma duygusını,  

Hikmetli yaratuvşısına

Satpay nepis hesabına,      

Qursagımızga şalıştırsaq,

Sosı ted alma duygusı,      

Aran ya pabriqaday 

Nav qursaq müşemizdiñ  

Anşa qapıcısı bolup

İyice tömenge tüsken...

 

Eger rızıq berivşi   

Quday Allah’qa satsaq,   

Onun üşün qullansaq,

Ol zaman tildeki    

Ted aluv duygusı,  

İlahi rahmettiñ

Neşe qaznalarınıñ  

Vazipeli bîr memuru,   

Em qudrettiñ as üyüniñ

Şükür etüvşi müpettişi    

Rütbesine köterilgen...

 

Mine endi ey aqıl!        

Sen arüv etip qara!   

Uğursuz bîr alat

Bolganın qayerde?      

Käinat manelerini,      

İnsanlarga aşıyaq

Aşqış bolganıñ qayerde?

 

Ey köz sen em arüv qara!  

Tömendeki qavvatlıq,

Qızmatşılıq qayerde?

İlahi kütüphanege    

Usagan so käinattıñ    

Bilimli em önerli

Memurlugı qayerde? 

 

Em ey til arüv ted!  

Bîr aran qapıcısı    

Ya fabriqada bekşilik

Vazipesi qayerde?

Yade rahmettiñ hususi      

Qaznasınıñ vazipeli

Biyik memurlugı qayerde?..

 

Mine taga sosınday  

Basqa alat, müşelerdi, 

Bîr bîr qarşılastırsaq,

Aytıyagımız nav aqıyqat,    

Arüv etip añlaşılgan:

 

‘Demek üşünley inangan,     

Yannet’ke tiyisli bolgan!

İnanmagan bîr adem,    

Yahannem’ge tiyisli,

Tömenlerde tüsüp qalgan...’

 

So alatlardıñär bîreviniñ 

Ya yogar martebege  

Köterilip ketkeniniñ,

Ya tömenge tüskeniniñ     

Asıl sebebi, demek:

Ya iymanıman bîr adam,  

Haq’tıñ bergen müşesini,  

Barı amanatlarını,

Allah’tıñ namına,    

Onun ızın tögereginde,    

Razılıgında qullangan...

Ya inanmay özi,     

Soga amanat bolgan  

Barı müşelerini,

Hayınlıq eteberip    

Dayim yamanlıq tilevşi    

Nepsinin hesabına,

Yañlış yolda qullangan...

 

Törtünşi bîr qazanş:

Nav insandıñ üşün ali,   

Özi arıq, belası köp, 

Tagı yarlı bolganga 

Muqtajlıgı artıq bolgan... 

Nav sebepten insandıñ

Yaşav yügi avır bolgan...

 

Eger Calaliyyesi,  

Qudretli bîr Allah’qa    

Tayanmay nav insan,

Oga tavekkületpese,  

İtimat etpey berip    

Em teslim bolmasa,

Vijdanı är dayim   

Azap işinde qalgan...

Soñında sosı adem,    

Bosbosuna maşaqqatlar, 

Aşuvlar tartaberip      

Qıyınlıqta bugılgan...

Şarası qalmaganga

Ya sarhoşluqqa tüseberip

Ya de börüdey yaman,   

Talavşı yanvar bolgan...

 

Em besinşi bîr kär:   

Barı müşe azalardıñ  

İbadet em tespigi,

Tagı etken tagatı,      

Sosınlarman qazanılgan

Neşe biyik savaplar,     

Eñ muqtaj bîr zamanda

Yannet yemisi kebinde  

İyyesine berilgen...

 

Sosı süyünşidi bizge,     

Allah’qa yuvıq bolgan

Basta barı paygambarlar,  

Tagı alim, evliyalar, 

Ya közlerimen körip, 

Ya qalplerine aşılıp,  

Ya ilimlerimen bilip, 

Baresi barabarşa,  

Bizge qabar bergenler...

 

Ey menim gapil nepsim! 

Mine nav bes martebe  

Kärlı ticaretti etpesen,    

Sosı kärlardan mahrum

Qalganından basqa,

Bes darece zararga       

Turgan yerde tüsiyeksin!”

 

Sosı zararlar ne eken?  

Keliyek yuma inşallah 

Aytqandı Haq Quday

Nasip qılsın inşallah! 

 

Savlıqpan qalıñız!

 

Dr. Yusuf ALTINIŞIK

E-mail: altinisikyusuf@gmail.comBäyläneşle xäbärlär