Yӓmӓndӓ soňğı 3 ayda tınıç xalıqtan 215 keşeneň ğomere özelgӓn

BMO ildӓge watandaşlar suğışı arqasında tınıç xalıq ülemnäreneñ däwam itüen iskärtä

1515052
Yӓmӓndӓ soňğı 3 ayda tınıç xalıqtan 215 keşeneň ğomere özelgӓn

 

Berlӓşkӓn Millӓtlӓr Oyışması qaçaqlar yuğarı komissariatınıň Yӓmӓn ofisı beldergӓnçӓ, ildӓge watandaşlar suğışı arqasında bıyılnıň iyül’, avgust, sentyabr’ aylarında tınıç xalıqtan 215 keşeneň ğomere özelgӓn.

Ozaq waqıt sӓyӓsi totrıqsızlıq dӓwam itkӓn Yӓmӓndӓ xusilӓr belӓn legal’ citӓkçelekkӓ bӓyle köçlӓr arasında bӓreleşlӓr dӓwam itӓ.

Xusilӓr 2014 nçe yılnıň sentyabr’ ayınnan birle başqala Sana hӓm başqa qayber töbӓklӓrneň kontrolen üz qulında tota.

 Soğud Ğarӓbstanı ӓydӓp baruçanlığındağı koaliśiya köçlӓre isӓ 2015 nçe yılnıň mart ayınnan birle husilӓrgӓ qarşı Yӓmӓn xökümӓtenӓ yaqlaw kürsӓtӓ.Bäyläneşle xäbärlär