Bolgariyada cirtetrӓw

Anıñ zurlığı - 4,5 ball

1409038
Bolgariyada cirtetrӓw

 

Bolgariyanıň Plovdiv şӓhӓrendӓ 4,5 ball zurlığında cirtetrӓw barlıqqa kilgӓn.

Bolgariya fӓnnӓr akademiyӓsenӓ bӓyle Üzӓk observatoriya  cirtetrӓw êpiśentrınıň Plovdivnıň tön’yaq-könçığışı buluın hӓm anıň cir östennӓn 2 çaqrım tirӓnlektӓ küzӓtelüen beldergӓn.

Zilzilӓne çiktӓş illӓr Greśiya hӓm Rumıniyӓdӓ dӓ xis itkӓnnӓr.Bäyläneşle xäbärlär