Julai 15, 2016 watu wa Uturuki hawakuruhusu uonevu