Nakon 28 godina začuo se ezan u azerbejdžanskom gradu Šuša