Načelnik policije u SAD-u zakletvu položio stavljajući ruku na Kur'an

Načelnik policije u SAD-u zakletvu položio stavljajući ruku na Kur'an