Ministar finansija nemačke pokrajine počinio samoubistvo

Ministar finansija nemačke pokrajine počinio samoubistvo