Bejrut: Sve veći broj poginulih

Bejrut: Sve veći broj poginulih