Da li će narod uspeti zaštiti Šar planinu?

Da li će narod uspeti zaštiti Šar planinu?