Predsednik Erdogan predstavio Akcioni plan za ljudska prava

Naglasivši kako je Akcioni plan za ljudska prava plod zahteva i potreba turskog naroda, Erdogan je rekao da se iza svake aktivnosti krije proces konsultacija na širokoj bazi.

1593652
Predsednik Erdogan predstavio Akcioni plan za ljudska prava

Predsednik Republike Turske Recep Tayyip Erdogan predstavio je danas Akcioni plan za ljudska prava koji će u toj zemlji biti implementiran u periodu od dve godine.

Erdogan je na predstavljanju Akcionog plana za ljudska prava Turske u Narodnom kongresnom i kulturnom centru Beštepe u Ankari istakao kako je taj dokument pokazatelj trajne i nepresušne volje za promenama i reformama.

“Svaka reforma je delo zajedništva osećaja i mišljenja nas i našeg naroda u pravcu dostizanja demokratije s višim stepenom slobode, inkluzivnosti i raznolikosti. Takav je i ovaj Akcioni plan za ljudska prava Turske", poručio je Erdogan.

Naglasivši kako je Akcioni plan za ljudska prava plod zahteva i potreba turskog naroda, Erdogan je rekao da se iza svake aktivnosti krije proces konsultacija na širokoj bazi.

“Cilj nam je da povećamo efikasnost sistema podnošenja pojedinačnih prijava na Ustavnom sudu“, istakao je Erdogan i dodao kako će Komisija za naknadu ljudskih prava snositi štetu dugotrajnih suđenja.

Jedna od važnijih promena koju je Erdogan najavio Akcionim planom za ljudska prava je i izmena pravilnika o političkim partijama i izborima s ciljem jačanja demokratskog učešća u političkim procesima u Turskoj.

Turska će formirati i Komisiju za monitoring kaznenih ustanova i ljudskih prava, a u to nezavisno telo će uči predstavnici nevladinih organizacija, univerziteta i advokatskih komora.

“Intenziviramo i psihosocijalnu podršku i usluge informisanja za žrtve zločina i kriminala, a prvenstveno za decu, žene, invalidne i starije osobe iz te kategorije“, rekao je Erdogan.

On je rekao da reformom Turska želi ojačati ljudske resurse sudova i tužilaštava na svim područjima i tako ojačati pravosudne procedure i povećati efikasnost u donošenju presuda.

Opseg revizija Sudskog i tužilačkog veća Turske (HSK) će biti proširen, a i apelacioni organi će dobiti šire ovlasti kako bi se osigurali što pravedniji i valjaniji postupci, najavio je.

Turska dijaspora će biti uključena u sistem elektronskih podnošenja prijava, a kako bi efikasnije vodili privredne sporove, sudije će dobiti pristup informacionom sistemu Zavoda za socijalnu sigurnost Turske.

Erdogan je najavio da će advokati moći u elektronskoj formi podnositi pojedinačne zahteve Apelacionom sudu, a najavio je i pojednostavljenje sudskih i notarskih taksi, kao i smanjenje troškova.

“Proširujemo aplikaciju e-suđenja na sve sudove. Rok za odgovor na podnesene zahteve skraćujemo sa 60 na 30 dana. Rokovi za podnošenje žalbi počinju sa obaveštenjem o obrazloženoj sudskoj odluci“, naglasio je Erdogan.

Kako bi izbegla sporove između investitora i administracije, Turska osniva i Ured ombudsmana za investicije koji će raditi nezavisno i nepristrasno.

Turski predsednik Erdogan je takođe rekao da vlasti te zemlje preispituju zakonodavne okvire i praksu kako bi se dale najšire garancije slobode izražavanja i prava na okupljanja i mirne demonstracije.

“Razvijamo mere za olakšavanje profesionalnih aktivnosti novinara kako bismo podigli standarde u pogledu slobode izražavanja i slobode štampe", objasnio je turski predsednik.

Dodao je da Turska usklađuje svoj Zakon o zaštiti ličnih podataka sa standardima Evropske unije kako bi zaštitila građane.

Erdogan je poručio kako je novi građanski ustav krajnji cilj Akcionog plana za ljudska prava Turske.

“Pozivamo sve koji imaju pravo glasa o budućnosti naše zemlje da se uključe u izradu novog ustava“, kazao je Erdogan.Povezane vesti