Da li ste znali 77/2021

Da li ste znali da je prvi medicinski fakultet na svetu osnovan u Kayseriju u 13. vijeku?

1652658
Da li ste znali 77/2021
2.jpg

Medresa i bolnica, koju je sagradio, voljom Kilicarslanove kćeri Gevher Nesibe Sultan, njen stariji brat Gıyaseddin Keyhusrev I 1206. godine, prvi je centar na svetu koji je ujedno pružao medicinsko obrazovanje i zdravstvene usluge.

Gevher Nesibe Sultan zaljubila se u glavnog sipahiju palate ali njen stariji brat l. Gıyaseddin Keyhusrev im nije dozvolio da se venčaju. l.Gyyaseddin Keyhusrev poslao je glavnog sipahiju u rat i to je bio razlog njegove smrti. Gevher Nesibe, koja se razbolela nakon toga, oporučila je svom bratu da u njeno ime sagradi bolnicu kojoj se  ljudi mogu besplatno lečiti.

Gıyaseddin Keyhusrev I, koji je bio vrlo tužan zbog smrti svoje sestre, dao je da se sagradi bolnica između 1204. i 1206. godine, a medicinska škola između 1210. - 1214. godine. U ovoj bolnici su pored apoteke bili odeli interne medicine, hirurgije i očne medicine kao i odeo za mentalne bolesti. Poznati turski lekari tog perioda školovali su se i podučavali u ovoj medresi.

Bolnicu i medresu Gevher Nesibe kao muzej je organizovao Univerzitet Erciyes, a posetiocima je  kao Muzej medicinske istorije Gevher Nesibe otvoren 1982. godine.Povezane vesti