Sedmična analiza 70: Operacije Kandža munja i grom

Analiza Can Acuna, eksperta za vanjsku politiku/SETA

1631042
Sedmična analiza 70: Operacije Kandža munja i grom

Dok borba Turske protiv terorizma PKK odlučno traje, Ministarstvo obrane objavilo je da su u sjevernom Iraku pokrenute operacije Kandža munja i Kandža grom. Bilo je i očekivano da će Turska poduzeti velike operacije, posebno u Iraku, na proljeće i u ljetnim mjesecima.

Turska odlučno nastavlja sa borbom protiv terorizma terorističke organizacije PKK kako u cijeloj zemlji tako i izvan granica Turske, u regijama koje važe za sjedište ove organizacije poput Iraka i Sirije. Usvojeno je agresivno upravljanje borbom utemeljeno na pritisku protiv terorističke organizacije na terenu. Također vidimo da je ova strategija posljednjih godina dala ozbiljne rezultate. Iako su kapaciteti organizacije za djelovanje u Turskoj u velikoj mjeri svedeni na minimum, broj članova organizacije u ruralnim područjima pao je ispod 300.

Međutim, glavna borba Turske s terorističkom organizacijom PKK nastavlja se na relaciji Irak i Sirija. Osnovna strategija Turske u pogledu postojanja organizacije u tim regijama prvenstveno se temelji na nazadovanju terorističke organizacije s turske granične linije, završetku teritorijalne kontrole i nadzora nad kopnom i izolaciji i razbijanju iračko-sirijske veze. U tom kontekstu, turske oružane snage pokrenule su novu vojnu operaciju na sjeveru Iraka na Metini, u regijama Avashin-Basyan. U kontekstu takozvanih operacija Kandža munja i grom Turska nastoji u potpunosti očistiti terorističku organizaciju PKK iz planinskih područja na sjeveru Iraka. Za operacije u kojima se istovremeno koriste zračne i kopnene snage, specijalne snage i jedinice komandosa spuštene su na strateške planine u regiji. Možemo predvidjeti da će Turske oružane snage ovdje preuzeti kontrolu nad dominantnim strateškim planinama, a zatim uspostaviti bazne regije. Na taj će način biti osigurana sigurnost turske granične linije i uništena područja za obuku u zapovjedničko-upravljačkim centrima organizacije u regiji. Do sada elementi PKK u regiji nisu mogli pružiti ozbiljan otpor. Dok su obrambene crte organizacije u regiji uništavane u velikoj mjeri, oko 60 članova organizacije bilo je neutralizirano.

Nakon utvrđenja Turskih oružanih snaga u tim regijama, također možemo predvidjeti da će se tokom ostatka 2021. izvesti velika vojna operacija prema regiji Gare na jugu i na kraju prema Kandilu. Opet, razvoj događaja u regiji Sinjar u Iraku i dalje će ostati na turskom radaru. Ako se teroristička organizacija PKK ne očisti sa svim svojim pod-elementima u kontekstu sporazuma postignutog između Bagdada i Erbila u ovoj regiji, vrlo je vjerovatno da će Turske oružane snage za cilj uzeti i Sinjar.

Analiza Can Acuna, eksperta za vanjsku politiku/SETAPovezane vesti