Da li ste znali 55/2021

Da li ste znali da kultura bibliotekarstva u Turskoj datira još od pre 900 godina?

1560815
Da li ste znali 55/2021

Da li ste znali da kultura bibliotekarstva u Turskoj datira još od pre 900 godina?

Kultura bibliotekarstva u Turskoj datira još od pre 900 godina. Prve biblioteke osnovane su u vreme prvih kneževina Anadolije i Seldžuka, a razvijene su tokom osmanskog razdoblja. U vreme Osmanske imperije biblioteke su se nalazile u džamijama, turbetima, medresama i njima sličnim institucijama. Nakon toga su biblioteke počele da se grade kao posebne zgrade.

Državna biblioteka Beyazit, koja je počela sa radom 1884. godine, bila je prva institucionalna biblioteka u Turskoj. U samom početku, na rafovima biblioteke mogla su se pronaći samo dela poznatog osmanskog istoričara Mustafe Naima, ¨Istorija Naima¨. Delima koja su vremenom sakupljana iz tekija, kupljenim knjigama i knjigama koje su poklonjene, biblioteka je postala bogata riznica knjiga. 1934. godine, na Ataturkov zahtev, uveden je Zakon o "Prikupljanju i sastavljanju pisanih rukopisa"  što je u velikoj meri dovelo do povećanja broja knjiga u bibliotekama. Primerak svakog dela koje je odštampano u Turskoj morao se dati i biblioteci.

Državna biblioteka Beyazit, koja sa preko milion dokumenata predstavlja neizostavnu stanicu istoričara, i danas nastavlja sa radom i raste iz dana u dan.

 Povezane vesti