Kurban: Bogobojaznost i približavanje načelima

Analiza dekana Fakulteta političkih nauka na univerzitetu Yildirim Beyazit, prof.dr. Kudreta Bulbula.

1249968
Kurban: Bogobojaznost i približavanje načelima

Sedmična analiza 32/2019

 

 

Život je dug maraton, naporna trka. Život je stalan napor za postizanje nečega. U životu možemo postići mnoge stvari, ali u našim srcima uvek postoji mala praznina. Dok trčimo pod pritiskom uspeha, ponekad se želimo zaustaviti i usredotočiti na ono što zanemarujemo. Ko se od nas ne želi setiti onoga što smo izgubili među modernim, post-modernim, post-istinskim oscilacijama, onoga što nismo mogli preneti na svoje sutra, na decu, na ono što nas čini?

Bajram je pravo vreme za ovakve stvari. Bajram je vreme kada se treba stati u vrtlogu života, kada se trebamo osvestiti, razmisliti...

Kurban- tradicija duga 4 hiljade godina: Opet pišem u sedmici kada se slavi Kurban bajram. Klasični izvori tvrde da je Hz. Ibrahim, koji je pejgamberom priznat u sve tri vere (judaizam, hrišćanstvo i islam) živeo 2000. godine pre nove ere. Da bi dokazao privrženost Allahu, Ibrahim u njegovo ime, želi žrtvovati svoga sina Ismaila. Tradicija kurbana traje već 4 hiljade godina, od klanja prvog ovna. Životinje koje se žrtvuju ili prvi ovan koji je žrtvovan su van svoje osrednjosti, njihovi životi služe možda najstarijoj, blagoslovljenoj tradiciji, načelu, vrlini.

 

Deljenje kurbana, darovanje, nafaka: Tradicija je da je žrtvovanje životinja kolektivni ritual na globalnom nivou. Žrtvovanje životinja je izraz zahvalnosti prema Bogu i deli se onima koji imaju potrebu za tim.

U doba u kojem savremeni čovek živi na hedonistički način, misleći da živi za druge i deli s njima ono što su zaradili, kurban se  doživljava kao pripadnost prošlim vremenima, kao apel na žrtvu iz nekih starijih vremena.

 

Kurban je sećanje, posećivanje porodice: Kurban nije samo podela materijalnog dobra, već je i vreme kada se dele trenuci. Dok žrtva znači sećanje na Allaha jer mu je bila i posvećena, kurban je takođe sećanje na naše supružnike, prijatelje, majku i oca, žive ili mrtve voljene osobe. Kurban znači provoditi vreme s nama dragim osobama koje zanemarimo u naletu modernog života. Oni koji su previše okupirani naletom življenja možda neće dovoljno shvatiti vrednost kurbana. Ali šta je sa onima koji celu godinu čekaju da ih se neko seti, koji čekaju da im neko pozvoni na vrata? Šta je sa onima koji čekaju one koje su odgajali da dođu i ruku da im poljube? Da li se vrednost bajrama za njih može izmeriti?

 

Kurban je podrška nejakima: Podela žrtve i gozba kreću iz neposredne blizine. Ali nema granice. Srce nema granice. Bajram počinje posetom nejakih, starijih, nezbrinutih a završava se slanjem kurbana u daleke zemlje i suosećanjem sa tamošnjim narodom i siročadima.

 

Kurban je čišćenje, približavanje dobročinstvu: Sama reč kurban, u širem smislu, znači žrtva i ono što se žrtvuje. Islamske verske svečanosti i žrtve, posvećene su velikim mislima, idejama i principima, što je predstavljeno i oličeno u logičnom i čoveka dostojnom verovanju u jedino večnog, svemoćnog i sveznajućeg Stvoritelja sveta, koji nije ničemu sličan, niti je šta Njemu slično.

¨Do Allaha neće dopreti meso njihovo i krv njihova, ali će mu stići iskreno učinjena dobra dela; tako Vam ih je potčinio da biste Allaha veličali zato što vas je uputio. I obraduj one koji dobra dela čine,¨ kaže se u suri Hadž 37. Ajetu.

Zar ovo nisu temeljne potrebe istoka i zapada danas? Zar dobrota, dobročinstvo, vrednost, načela, dobra namera i odgovornost nisu ono što nam je potrebno? Kurban predstavlja veliko značenje u kontekstu materijalnog i emocionalnog deljenja za ljude na istoku, koji se suočavaju sa velikim siromaštvom, a isto tako i za ljude na zapadu izgubljene u bogatstvu.

Kurban je požrtvovanje, napuštanje, odustajanje: I pored svega gore nabrojanog, kurban je, ukoliko je potrebno, želja da se odustane od svega, od materijalnih dobara do života. To je ne samo približavanje Bogu, već približavanje svim Njegovim osobinama i odricanje od svega što odvlači od Njega.

 

Kurban je računovodstvo, savest i prilika: Kurban je prilika da se dokaže da se svet ne treba posmatrati sa materijalne strane, već da postoje savest i pravda.

 

Kurban je predaja: Ono što je bitno za čoveka jeste da deluje prema onomo što je zakonito, halal i prihvatljivo. Sve legitimno nije zakonito, sve legitimno nije halal. U pravu se traži zakon, u društvu legitimnost, u islamu halal, a u srcu/moralu prihvatljivo (kabul). Međutim, u svakodnevnom životu često posedujemo suprotne trendove. Prepuštanje pravdi, dobroti, vrlini, često je naš izazov.

Kurban je 4 hiljade godina prepušten Allahovoj naredbi. Da je sreće da se i mi prepustimo pravdi...

U pesmi ¨Ne vređaj¨ Abdurrahima Karakoča, pesnik kaže:

 

¨Putevi su dugi, putevi su tanki

Putevi se krate kada naiđe ljubav

Lezi, postani kurban poput Ismaila

Da te nož ne okrnji¨.

 

Sa željom da uvek budemo bliski pravdi, vrednostima, pravu, dobroti, najiskrenije vam čestitam Kurban bajram. Tuga se smanjuje kada se podeli sa drugima, sreća se povećava kada se podeli sa drugima. Želim da čovečanstvo provede bajram u svetu bez tuge, u spokojstvu i miru.Povezane vesti