Analiza u vezi Engleskog istupanja iz EU

U tekstu možete pročitati komentar u vezi Engleskog istupanja iz EU.

Analiza u vezi Engleskog istupanja iz EU

                                                Breksit 

Na referendumu  koji je 2016 godine održan u Engleskoj , stanovništvo ove zemlje je odlučilo da istupi iz EU. Nakon ove odluke vlada Engleske je započela razgovore sa EU i 27 članica zemalja EU. Nakon velikog broja ostavki koje su dali ministri u vladi Engleske, dogovoreno je istupanje iz porodice evropskih zemalja na 600 stranica.

Očekuje se da će dokumenat o istupanju iz EU koji je prihvaćen 25 novembra, biti verifikovane 11 decembra ove godine. Ipak se očekuje da bi sporazum o istupanju iz EU mogao da upadne u krizu zbog toga što se očekuje da veliki broj ministara povuče svoju podršku.

Do dana istupanja iz EU , ukoliko ovaj sporazum prođe kroz parlament , očekivanja su,  da bi moglo da dođe do turbulentnog perioda, i da bit o spriječila, Theresa May je napravila važan korak u vezi toga.

Evropske zemlje su iskazale da im je žao zbog istupanja Engleske iz EU, i očekuje se da će Evropski parlament radi sprječavanje istupanja drugih zemalja iz EU pažljivo provoditi mere o svim prednostima i protekcije koje je imala Velika Britanija.

Španija je bila zemlja koja se prva usprotivila Brexitu. Južni do Španije u kome se nalazi Džebelitarik ili čuveni Gibreltar  je prijetio vetom vladi Španije. Džebeli Tarik  iako je od 1713 godine vezan za englesku, Španija i vlada ove zemlje još uvijek ima tendencije prema ovoj zemlji.

Kada Brexit stupi na snagu, to će uticati i na Španiju u vezi prelaza za Gibraltar. Zbog toga je Španija uputila kritike EU i nakon što su dobili neophodne garancije u vezi Gibraltara , odustali su stavljanja veta na ovaj sporazum.

Drugi granični prijelaz koji će biti problematičan je i prijelaz između Irske i Sjeverne Irske. Iako strane ne žele granicom, odlučeno je da do 2020 godine se provodi specijalni prolazak i nađe posebno rješenje za Irsku. U tom kontekstu, Engleska će u prelaznom periodu, imati i dalje status u pograničnoj Uniji, ali neće imati pravo glasanja  u EU.

Ipak postoji velika mogućnost da se odluka o Brexitu zaustavi u Engleskom parlamentu,  ovo će biti prvenac u mnogo čemu.

Brexit je prvenac ne samo među zemljama EU već i za zemlje koje još uvijek nisu pristupili uniji Starog kontinenta.

Zbog toga će u slučaju opstrukcije prijema balkanskih zemalja i Turske u EU , Brexit predstavljati primjer mogućnosti stvaranja drugih vrsta saradnje mješu zemaljama. 

Sa druge strane, istupanje Engleske iz EU je bitno  i zbog strateškog aspekta. Rusija koja vodi ozbiljne radove protiv EU u istočnom dijelu Evrope i će Nakon istupanja Engleske i EU moći lakše da reaguju.

Osim toga, u periodu kada se vode oštre debate u vezi EU, Engleska koja posjeduje najjaču vojsku, još više će baciti u sumnju stvaranje evropske vojske.

Osim toga, istupanje Engleske iz EU će uticati na promjene ravnoteža u Uniji.

EU će nakon Rusije, Afrike i Turske će nakon Engleske,  dobiti i novog susjeda na sjeveru

Bio je ovo komentar Cana ACUNA iz centra za politička, ekonomska i društvena istraživanja SETA.

 

 

 

                

 

 


Tagovi: ACUN , Engleska

Povezane vesti