Globalna perspektiva 36/18

Indijski muslimani

Globalna perspektiva 36/18

Analiza dekana Fakulteta političkih nauka na univerzitetu Yildirim Beyazit prof.dr. Kudreta Bulbula.

Indijski muslimani

Sociolog David Harvey u svom djelu Stanje postmodernizma nam pojašnjava skučenost u odnosu vremena i prostora današnjice. Globalizacija u kojoj živimo s jedne strane može približiti ono što je daleko, dok sa druge strane isto tako može odaljiti ono što je blizu. Ove nedelje želim govoriti o indijskim muslimanima. Danas nam je Indija daleka poput Meksika, a da li je tako uvek bilo u istoriji?

 

Zaboravljena islamska istorija Indije

 

Upoznavanje idijskog podkontinenta (Indija, Pakistan, Bangladeš) sa islamom doseže do vremena hz Omera. U mom programu „Çeşmi Cihan“ koji pripremam za TRT VOT na turskom jeziku sam ugostio direktora centra za istraživanje Mashewq, New Delhi, a koji je ujedno gost predavač na Fakultetu političkih nauka Yildirim Beyazit Univerziteta, koji tvrdi da je islam u Indiju došao iz tri pravca.  Prvi pravac je bio preko trgovaca iz Indonezije. Ovi vredni, poslu posvećeni muslimanski trgovci su bili uticajni za širenje islama na ovom kontinentu.

2.put kojim je islam došao u Indiju su bili sufije sa Bliskog istoka. Dr.Anas naglašava da je na ovom kontinentu naročito poznat bio Mevlana Dželaledin Rumi i kaže da kada indijski muslimani dođu u Tursku, naročito sufije, da neizostavno posete Konju. Dr. Anas kaže i to da bi hz Mevlana mogao biti važan most između ove dve zemlje. Možda to što je hz Mevlana poreklom iz Horasana u Afganistanu, grada Belh, doprinosi da ova teorija o mostu bude još čvršća. Kada pogledamo na život hz Mevlane, on je zaista jedan veliki most koji se proteže sa jedne strane na to područja, a sa druge strane strane na Anadoliju, a njegove poruke su van istorije i van svih doba i u celoj istoriji spajaju države, različita geografska područja i ljude.  

Treći put su muslimanska upravljanja koja su trajala vekovima. Muslimanski vladari turskog porekla su nakon hiljada godina počeli bivati uticajni. Kao što je vidljivo u prienama vladavine poput osmanskih i andaluzijskih, koje su bile tolerantne i uz poštovanje prema razlikama, živeli su u skladu sa kulturama meštana područja gde se nalaze.

Indijski podkontinent je iznjedrio mnoge muslimanske alime. Prisetimo se Imama Rabanija(1564-1624) koji je napisao „Mektubat“, Şah Veliyullah Dehlevi (1602-1662) pisac „Hüccetüllahi’l Baliğa“ kao i Ebu’l Hasan en Nedvija (1914-1999) pisca knjige „Šta je svet izgubio dolaskom muslimana“.

Nakon osvajanja Indije od strane Engleza, njena muslimanska istorija je, kako je vreme prolazilo, sve više bivala nepoznata i postajala neprimetna. Zaboravljala se.

Indija, koja danas broji više od 200 miliona muslimana je nakon Indonezije zemlja u kojoj živi najviše muslimana. U indijskom podkontinentu se broj muslimana približava cifri od 600 000. Ukupan broj stanovnika Indije je 1,3 milijarde. Stanje muslimana u Indiji nije baš pohvalno. U regiji Assam sve više se povećavaju pritisci na muslimane.  

 

Saltanati turskog porekla koji traju 700 godina

 

Na indijskom potkontinentu, počev od hiljaditih pa sve do 1857. godine vladali su saltanati turskog poekla. Saltanati turskog porekla na kontinentu počinju sa Mahmudom Gazneom. Jedan od najpoznatijih saltanata bilo je Mogulsko carstvo, koje je najveličanstvenije veme doživelo za veme vladavine Babura šaha (poeklom Turci Čagtay) i njegovog sina Džihangira. Posljednji Mogulski šah Bahadir Šah je 1857. doživeo poraz od strane Engleza čime je završen period saltanata na indisjkom potkontinentu.

Postoji uska povezanost između osmanskih i indijskih sultana. Kada su osmanske porodice proterane u Tursku neke osmanske princeze su se udale za indijske prinčeve.

 

Šta bi se dogodilo da su Englezi ranije okupirali Indiju ili da su muslimani otkrili Ameriku?

Danas se u Indiji zvanično govori na 18 jezika, postoje 22 pokrajine, i oko 400 jezika i dijalekata. Možda je ovo jedna od najbogatijih zemalja kada su u pitanju vera, jezik, kultura i verovanje. Neminovno je da muslimanski upravitelji poseduju veliko zaduženje za prenos ovog bogatstva do danas. Ova vrsta administracije nije pokušavala da ukloni jezike i vere ili da ih asimilira, već naprotiv, zauzela je stav kojim je iste prihvatila delom svoje civilizacije. Isto to su činile i Osmanlije na svojim prostorima i Arapi u Al-Andulusu. Zbog toga su jezici, vera i kultura ostali očuvani na ovim prostorima i nakon što su muslimani izgubili vladavinu. No, na nekim prostorima, i pored mnogo duže vladavine muslimana, na primer na Balkanu, danas se ne govori turski jezik niti se u Al-Andulusu govori arapski. No, engleski je jedan od zvaničnih jezika u Indiji, Pakistanu i Bangladešu. Jezici, vera i kultura lokalnog stanovništva koje živi u SAD-u danas se čuva pod strogom zaštitom kao da je vrsta koja izumire.

Ova situacija uslovljava postavljanje sledećeg pitanja: Da su Englezi u Indiju došli 1400-te godine šta bi se dogodilo? Verovatno bi i Indija, kao i SAD bila zemlja u kojoj bi se imponirao jezik ¨belaca¨ i u kojoj bi se uništili lokalna kultura, jezici i verovanje. Ili razmišljajmo suprotno: Da je SAD otkriven od strane muslimana, šta bi se dogodilo sa američkim lokalnim stanovništvom? Da li bi se uništila kultura, verovanje i jezici Asteka, Inke, Maye ili drugih kultura? Ili bi danas oni vladali SAD-om?

Nakon engleske okupacije nije samo kultura zapada vladala indijskom potkontinetnom. Kontinent je podeljen na tri dela: Inija, Pakistan i Bangladeš. Da li je ova podela rezultat politike ¨podeli, vladaj¨ engleske imperije ili je politika bespomoćnih muslimana koji su bili primorani na to? Da je kontinent ostao ujedinjen (jedna zemlja) onda se zemlje ne bi protivile jedna drugoj i možda bi u regiju, pod uticajem velikog broja muslimana, došao spokoj i stabilnost. Ko zna?

 

Oslobodilački rat i muslimani u Indiji

 

Muslimani u Indiji su oštro reagovali kada su Englezi za vreme Prvog svetskog rata napali Osmansku teritoriju, jer su i sami bili pod okupacijom Engleza. Okupacija Osmanske države slomila je njihove nade, okupacija će se ukoreniti i u njihovoj zemlji. U cilju pomoći Osmanskoj državi, započet je pokret Hilafet, kojeg su podržali Cinnah i Gandhi. Održani su masovni protesti. Predvodnici pokreta vode pregovore i sa tadašnjim engleskim premijerom. U cilju pružanja podrške Oslobodilačkom ratu između sebe prikupljaju novac i šalju ga u Tursku.

Počeli smo sa globalizacijom, pa da time i zavšimo. I dok globalizacija svet približava, ne smemo dozvoliti da od nas udalji nama bliske teritorije, zajedičke vednosti i istorijsko življenje. Ova bliskost treba biti povod za razvoj multilateralnih odnosa sa Indijom, zemljom koja je kandidat da bude jedna od vodećih zemalja u 21. veku.

 

 

 Povezane vesti