U Turskoj žene žive duže od muškaraca

Pri rođenju pretpostavka za dužinu životnog veka je na nivou Turske 78,6 tj. 81,3 godine za žene i 75,9 za muškrce

1595950
U Turskoj žene žive duže od muškaraca

49,9% od ukupne turske populacije čine žene. Pri rođenju pretpostavka za dužinu životnog veka je na nivou Turske 78,6 tj. 81,3 godine za žene i 75,9 za muškrce.

Prema istraživanju “Žene u statistici 2020” Turskog zavoda za statistiku (TUIK), 49,9% turskog stanovništva čine žene, a 50,1% muškarci, što brojčano znači 41 milion 698 hiljada 377 žena i 41 milion 915 hiljada i 985 muškaraca.

Ova procentualna ravnoteža između broja žena i muškaraca, zbog toga što žene žive duže je u grupi od 60 i preko godina preokrenuta  u korist žena. Broj žena u grupi od 60-74 godine je 52,3%, a u grupi od 90 i preko godina 73,4%.

Pri rođenju pretpostavka za dužinu životnog veka je na nivou Turske 78,6 tj. 81,3 godine za žene i 75,9 za muškrce. Razlika u ovoj pretpostavci je izračunata na 5,4 godine u korist žena.Povezane vesti