Čatalhojuk

U Turskoj se nalazi veliki broj naselja koji datiraju iz prvog perioda ljudske civilizacije.  Čatalhojuk je jedan od njih koji dotira iz Neolitičkog perioda.

Čatalhojuk

                                                          Čatalhojuk

U Turskoj se nalazi veliki broj naselja koji datiraju iz prvog perioda ljudske civilizacije.  Čatalhojuk je jedan od njih koji dotira iz Neolitičkog perioda.

Čatalhojuk dotira iz perioda prije 9,5 hiljada godina gdje se mogu vidjeti primjeri društvenog i kulturnog preobražaja ljudi. Ovdje se nalaze i arheološki ostaci gdje se vidi prelazak čovjeka sa tkz. poljoprivrednog na društva koja nisu mijenjala mjesto boravka.

Arheološki prostor od 11 kvadratnih km, smješten z centralnoj Anadolji u mjestu Ćumra u blizini općine Konja, smatra se kao jednim od prvih naselja ljudske civizacije, i smatra se da je tu živjelo oko 8 hiljada ljudi.

Neolitičko polje koje je dobro očuvano, sastoji se od dva Hojuka ili brežuljka. Ovo mjesto se od 2012 godine nalazi na UNESCO-voj listi svjetske kulturne baštine.  

Brežuljci su se javili nakon zemljotresa i tektonskih promjena koje su se javile tokom dugog perioda, U istraživanjaima koja su rađenja u doljnjem dijelu Hojuka su pronađeno 18 niova, . Nake su čak iz perioda od 7000 godina prije nove ere i  pristavljaju bitan arhiv za daljna istraživanja.

Zapadni Hojuk dotira iz perioda 6000 hiljada godina prije nove ere, i Kalkolitičkog perioda, i smatra se da predstavlja nastavak kulturnog života južnog hojuka.

Hojuk koji se prostire na prostoru od 14 hektara koristio se više od 2000 godina.

Prijelaz

Veličine kuća u Čatahojuk  su idealan primjer društvenog i zajedničkog života.

Najjasnije osobine kuća su da su skoro iste i da se u njima ulazi preko krova uz pomoć stepenica. Kuće su spojene i razlog za time leži u činjenici da postoje jake veze i kolektiva zajednica.

Geometrični oblici , zvijezde, motivi cvijeća, jeleni, bikovi i ostali motivi se mogu vidjeti.

 

Kuće koje su na hiljade godina prije napravljen e se mogu vidjeti u Koniji  i Anadolija sa muzejima, džamijama , hanovima, Mevlanom i jelima ovog kraja su najvažnije stvari koje trebate vidjeti i probati .

 

 


Tagovi: Čatalhojuk

Povezane vesti