Nezaposlenost u eurozoni najniža od 2008. godine

Poslednjih nekoliko godina nezaposlenost u eurozoni konstantno opada, a regija se oporavila od finansijske krize.

Nezaposlenost u eurozoni najniža od 2008. godine

Stopa nezaposlenosti u 19 država članica eurozone pala ja ne najniži nivo od jula 2008. godine, uprkos neizvesnosti oko izlaska Velike Britanije iz Evropske unije (EU).

Prema podacima evropske agencije za statistiku (Eurostat) stopa nezaposlenosti u oktobru je pala na na 7,5 odsto sa 7,6 koliko je iznosila u septembru.

U oktobru se broj nezaposlenih smanjio za 31.000 na 12,33 miliona.

Poslednjih nekoliko godina nezaposlenost u eurozoni konstantno opada, a regija se oporavila od finansijske krize. 

Nezaposlenost u Nemačkoj i dalje je izrazito niska i iznosi 3,1 odsto. Naglo smanjenje nezaposlenosti zabeleženo je i u Grčkoj i Španiji. Obe zemlje su se nekada suočavale s visokom stopom nezaposlenosti od oko 25 odsto, a trenutno ona iznosi 14,2 odsto u Španiji i 16,7 u Grčkoj. Povezane vesti