Primanja u regiji: Najveća plata u Sloveniji, najmanje u BiH, Srbiji i Makedoniji

Prosečna plata u Sloveniji tako je jedina u regionu veća od 1.000 eura, a u Hrvatskoj i Crnoj Gori veća od 500 eura, dok su i dalje na najmanje u BiH, Srbiji i Makedoniji.

Primanja u regiji: Najveća plata u Sloveniji, najmanje u BiH, Srbiji i Makedoniji

Najveća prosečna plata isplaćena u regiji bila je ona u Sloveniji i to 1.056,47 eura dok je najmanja u Makedoniji svega 381,90 eura, pokazuje analiza Anadolu Agency (AA). 

Istovremeno prema podacima za oktobar 2017. prosečna plata isplaćena u Hrvatskoj bila je 795,53 eura, Crnoj Gori 511 eura, Bosni i Hercegovini 436,13 eura, te Srbiji 396,29 eura. 

Naime, prosečna plata u Sloveniji tako je jedina u regionu veća od 1.000 eura, a u Hrvatskoj i Crnoj Gori veća od 500 eura, dok su i dalje na najmanje u BiH, Srbiji i Makedoniji. 

Interesantno je da je u toku 2017. godine najviše porasla prosečna plata u Hrvatskoj i to za 45,83 eura, a najmanje ona u Bosni i Hercegovini 8,13 i Crnoj Gori osam eura. 

U Sloveniji je tokom ove godine prosečna plata porasla za 36,07, Srbiji 26,59, a Makedoniji 18,10 eura. 

Sa visinom od 1.056,47 eura prosečna plata u Sloveniji je za oktobar 2017. u odnosu na mesec ranije, septembar, veća u privrednom sektoru za 1,5 odsto, dok je u javnom sektoru približno ista kao mesec ranije. Prosečna plata u Sloveniji krajem prošle godine naime, iznosila je 1020,40 eura. 

Prosečna plata u Hrvatskoj je u toku ove godine rasla i dostigla nivo od 6.014 kuna (795,53 eura). Prošle godine iznosila je 5.642 kune.

Kada je u pitanju Crna Gora prosečna neto zarada u oktobru 2017.godine od 511 eura u odnosu na isti mesec prethodne godine zabeležila je rast od 1,8 odsto, a u odnosu na prosečnu neto zaradu u 2016.godini zabilježila rast od 2,4 odsto.

Ako se ima u vidu da su potrošačke cene u oktobru 2017. godine u odnosu na septembar 2017. godine zabeležile pad od 0,1 odsto proizilazi da su realne neto zarade u istom periodu zabeležile rast od 0,1 odsto. Prošle godine prosečna plata iznosila je 503 eura. 

Prosečna mesečna isplaćena neto plata po zaposlenome u pravnim osobama u BiH za oktobar 2017. godine koja je iznosila 853 KM (436,13 eura) pokazuje da se prosečna mesečna isplaćena neto plata po zaposlenome u pravnim osobama u BiH nominalno nije menjala u odnosu na decembar 2016. godine.

 Prosečna mesečna isplaćena neto plata za oktobar 2017. godine u odnosu na oktobar 2016. godine nominalno je viša za 1,9 odsto. Prosečna plata u BiH prošle godine bila je 837 eura. 

U Srbiji je prosečna plata bila 46.879 dinara (396,29 eura) i u poređenju sa istim mesecom prošle godine, prosečne bruto i neto zarade veće su za 3,5 odsto nominalno, odnosno 0,7 odsto realno.  Prosečna plata prošle godine iznosila je 45.767 dinara.

Prosečna isplaćena plata u Makedoniji bila je 23.356 denara (381,90 eura). Prošle godine prosečna plata bila je 22.400 denara. Povezane vesti