TRTVOTWORLD

TRTVOTWORLD.COM

TRTVOTWORLD.COM je internet stranica Direkcije za vanjska emitiranja u okviru Turske Radiotelevizije (TRT). Prioritet web stranice, koja emitovanje vrši na 41 jeziku je da iz prve ruke prenese mišljenja i stavove Republike Turske u vezi nacionalnih i međunarodnih tema.

TRTVOTWORLD.COM, web stranica koja je rezultat činjenice da se osim emitovanja putem kratkih talasa treba ustupiti i mesto web stranicama, kako bi se stvorila harmonija između pojma vanjskog emitovanja i svetskih medija, koji se digitaliziraju brzinom svetlosti, u širokoj lepezi sadržaja pruža internet usluge na stranim jezicima. Vesti u kategoriji regija, kultura, ekonomija, nauka i tehnologija, a koje se odnose na Tursku, svet i regije prema kojima je emitovanje usredsređeno, pomno se istražuju i selektivno objavljuju. Zahvaljujući novinskim agencijama koje prate zbivanja u Turskoj i svetu, na našim stranicama se objavljuju nepristrasne, tačne i pouzdane informacije.

TRTVOTWORLD.COM je jedna od retkih informativnih web stranica koja pruža najnepristrasnije vesti i informacije o Turskoj i aktuelnostima iz sveta.