Yjet e Muzeve – Muzeu i Trojës

Në këtë pjesë të programit “Yjet e Muzeve” do të vizitojmë Muzeun e Trojës, një portë kulturore, artistike dhe historike që i kthen legjendat në realitet dhe e çon të kaluarën në të ardhmen.