Yjet e Muzeve – Muzeu i Amasrës

Në këtë pjesë të programit “Yjet e Muzeve” do të vizitojmë Muzeun e Amasrës, një djep kulture që ruan gjurmët e shumë epokave dhe qytetërimeve që kanë lënë gjurmë të patjetërsueshme në histori.