Yjet e Muzeve – Muzeu Arkeologjik i Eskishehirit

Në këtë pjesë të programit “Yjet e Muzeve” do të vizitojmë Muzeun Arkeologjik të Eskishehirit, një objekt që kapërcen epokat me stilin modern të ndërtimit dhe veprat unike të tij.