Yjet e Muzeve – Muzeu Arkeologjik i Bursës

 

Në këtë pjesë të programit “Yjet e Muzeve” do të vizitojmë Muzeun Arkeologjik të Bursës, një shtëpi kulture që bashkon trashëgiminë historike të Bursës dhe rrethinave të saj me brezat e ardhshëm që prej vitit 1902.