Vazhdojnë të dokumentohen sulmet e rojes bregdetare greke ndaj refugjatëve

Rojet bregdetare greke, duke sulmuar, shkelur të drejtat e njeriut dhe ligjet ndërkombëtare, ndërmarrin veprime çnjerëzore ndaj refugjatëve dhe prapësojnë gomonet e tyre në ujërat territoriale turke.