Turqishtja dhe shqipja kanë rreth 5.000 fjalë të përbashkëta

Në qytetin e Shkodrës është zhvilluar konferenca “Turqishtja, gjuha e tolerancës në Ballkan”, që kishte në fokus fjalët e përbashkëta, me pjesëmarrjen e zyrtarëve të institucioneve turke dhe shqiptare dhe studiuesve nga vende të ndryshme të rajonit.
Në këtë konferencë morën pjesë 6 kumtues nga 5 shtete: Turqia, Shqipëria, Kosova, Maqedonia e Veriut dhe Serbia.