Turqia, shtëpia e të bruztës

Me një udhëtim që do të bëni në Turqi do të zbuloni misterin e ngjyrës së bruztë.