Turqia ndihmon Shqipërinë për flotën e re të Emergjencave Civile

Ndihmat turke për Emergjencën Civile në Shqipëri - Strukturat e Emergjencave Civile, pjesë e Forcave të Armatosura Shqiptare do të jenë shumë herë më të mirëpajisura dhe më dinjitoze në përballimin e fatkeqësive natyrore. 1.250 uniforma të reja, të cilat përmbushin të gjitha standardet e sigurisë, u dhuruan nga qeveria turke.