TRT i jep mbështetje teknike BHRT-së

Mbështetje teknike për televizionin shtetëror të Bosnjë- Hercegovinës (BHRT) nga TRT-ja. Në Sarajevë është nënshkruar protokolli i bashkëpunimit midis dy institucioneve që parashikon mbështetje me pajisje teknike.