Tokat palestineze dhe konflikti Palestinë-Izrael

Pas viteve 1900, me fillimin e lëvizjes sioniste në Evropë, e cila kërkonte krijimin e një shteti të pavarur hebre në Palestinë, hebrenjtë e Evropës filluan valën e parë të emigrimit në rajon.